FR | NL

Artikelen chronologisch

0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ... | 224

Mazelen

De situatie in België in 2016

gepubliceerd op woensdag 7 december 2016

Mazelen zijn nog altijd niet geëlimineerd in België. Sinds de laatste epidemie in 2011 (met een incidentie van 54,9 gevallen/1.000.000 personen per jaar), schommelde de incidentie in de periode 2013-2015 tussen 3,5 en 6,1 gevallen /1.000.000 personen per jaar. In de eerste helft van 2016 zijn opnieuw enkele kleine epidemieën opgedoken. Dit onderstreept het belang om een voldoende hoge vaccinatiegraad na te streven en de vereiste voorzorgsmaatregelen te nemen in geval van een mazelen uitbraak.

lees meer

Diverse onderwerpen

Rappelvaccinatie voor kinderen tussen 5 - 6 (...)

gepubliceerd op woensdag 7 december 2016

Naast de vaccinatiegraadstudie van zuigelingen in Wallonië werd in 2015 ook een enquête georganiseerd naar het DTPa-IPV rappel bij leerlingen van het 2de jaar van het basisonderwijs in Brussel en Wallonië.

lees meer

Diverse onderwerpen

Vaccinatiegraad van zuigelingen in Wallonië

gepubliceerd op woensdag 7 december 2016

Bij gebrek aan een gecentraliseerd vaccinatieregister zijn enquêtes naar de vaccinatiegraad de beste methode om de efficiëntie van een vaccinatieprogramma te meten. In de loop van 2015 werd de vaccinatiegraad van zuigelingen tussen 18 en 24 maanden in Wallonië voor de tiende keer onderzocht.

lees meer

Griep

Onderzoek motivatie griepvaccinatie gezondheidswer

gepubliceerd op woensdag 7 december 2016

In het kader van de doelstelling van de Vlaamse Gemeenschap om de vaccinatiegraad voor griep bij gezondheidswerkers tegen 2020 te verhogen tot 80%, werd in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een studie uitgevoerd (1) om inzicht te verwerven in de succesfactoren en knelpunten van griepvaccinatie voor gezondheidswerkers.

lees meer

Griep

Seizoensgriep 2016 - 2017

gepubliceerd op donderdag 1 september 2016

De Hoge Gezondheidsraad heeft het nieuwe advies over de vaccinatie tegen seieozensgriep 2016-2017 gepubliceerd.

lees meer

Diverse onderwerpen

Vaccine hesitancy: Hoe adequaat reageren?

gepubliceerd op woensdag 31 augustus 2016

De terughoudendheid of weigering om zich te laten vaccineren is een complex en veelzijdig fenomeen. Een antwoord hierop moet ook rekening houden met de grote diversiteit aan motieven.

lees meer

Diverse onderwerpen

Vaccinatiebeleid: ethische aspecten van een (...)

gepubliceerd op woensdag 31 augustus 2016

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van de Hoge Gezondheidsraad op 18 mei 2016 presenteerde het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een nieuw advies over de ethische aspecten van een verplichte vaccinatie.

lees meer

Poliomyelitis

Eliminatie in zicht ?

gepubliceerd op woensdag 31 augustus 2016

Wereldgezondheidsorganisatie stuurt de strategie voor de wereldwijde eliminatie van polio bij, rekening houdend met de eliminatie van de poliostam type 2. Een oraal afgezwakt bivalent vaccin zal in sommige landen geïntroduceerd worden.

lees meer

0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ... | 224
Download hier


het volledige nummer

Abonneer u op de nieuwsbrief