FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Diverse onderwerpenprint

Een veilig elektronisch platform in Brussel en Wallonië

gepubliceerd op maandag 4 mei 2015

Het platform www.e-vax.be werd een jaar geleden gelanceerd in de Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Het e-vax platform was aanvankelijk alleen toegankelijk voor de Diensten voor Gezondheidspromotie op School. Sinds september 2014 is het ook beschikbaar voor alle artsen-vaccinatoren.
De databank was aanvankelijk beperkt tot personen van 0 tot 18 jaar. Gezien de aanbevelingen om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest is de databank sinds april uitgebreid tot personen tot 50 jaar.

Doelstellingen

Het Platform www.e-vax.be heeft, net als het Vlaamse Vaccinnet waarop het geïnspireerd is, een dubbele doelstelling : enerzijds het bestellen van de vaccins die door de FWB in het kader van het vaccinatieschema gratis ter beschikking worden gesteld; en anderzijds de gecentraliseerde registratie van de vaccinaties.

Bestellingen

Bij inschrijving heeft de arts toegang tot een beperkte voorraad standaardvaccins gebaseerd op een gemiddelde praktijk. Een afwijking hierop kan elektronisch aangevraagd worden.
Telkens een arts de gegevens over een individuele vaccinatie invoert (naam, voornaam, vaccinatiedatum, vaccin), wordt dit automatisch geregistreerd. Zodra nog slechts vijf vaccins van eenzelfde leverancier voorradig zijn, kan de arts zijn voorraad via een elektronische bestelling aanvullen. De arts kan zelf de leveringsplaats en het tijdstip aanduiden.
Door een inschrijving op het platform hoeft de arts niet langer gebruik te maken van zelfklevers en geen papieren formulier meer op te sturen naar de cel vaccinaties van het ministerie.

Gecentraliseerde registratie

Op termijn zal de arts via de gecentraliseerde registratie toegang hebben tot een databank met de individuele vaccinatiegevens van zijn/haar patiënten. Op voorwaarde natuurlijk dat een grote meerderheid van de vaccinatoren dit systeem gebruikt.

Veiligheid

Het webplatform is uiteraard beveiligd. Alleen artsen en gemandateerde gezondheidswerkers hebben er toegang toe via een individuele identificatieprocedure (Federal Authentication Service, FAS) van de Federale Overheidsdienst voor Informatie en Communicatie (Fedict).
De gebruikers moeten de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de privacy en uiteraard ook de deontologische regels in verband met het medisch beroepsgeheim respecteren. E-vax is door de Privacycommissie goedgekeurd. Volgens de voorschriften van de Commissie moeten de gebruikers hun patiënten mondeling informeren dat hun gegevens worden geregistreerd op de databank. De patiënt heeft het recht om dit te weigeren en behoudt ook dan het recht op de gratis vaccins. De arts mag de vaccinatiegegevens alleen raadplegen in het kader van een preventieve of therapeutische arts-patiëntrelatie.

In de praktijk

Om de databank te raadplegen moet u beschikken over :

  • uw identiteitskaart (eID) en de daarbij horende code;
  • een eID-kaartlezer;
  • een geldig email-adres.

U kunt ook gebruik maken van een token met EID (na registratie op http://eid.belgium.be/nl/).

Inschrijving

Bij uw inschrijving moet u de gebruiksvoorwaarden aanvaarden, uw RIZIV-nummer opgeven en een aantal gegevens invullen (mail, telefoon), leveringsplaats en -tijdstip, enzovoorts.
Uw inschrijving wordt na 3 werkdagen gevalideerd.

Voor groepspraktijken bestaat er een speciaal formulier waarop de verschillende gebruikers kunnen geregistreerd worden.

De ‘hulprubriek’ beschrijft stap voor stap de inschrijvingsprocedure.

Gebruiksgemak

Bij een eerste gebruik van de website kunt u uw huidige voorraad vaccins opgeven.
U kunt uw patiënt (van 0 tot 50 jaar) opzoeken via zijn/haar rijksregisternummer of een combinatie van andere gegevens (naam, voornaam, postcode, geboortedatum, leeftijd). U moet bevestigen dat u de toelating hebt om de gegevens van deze persoon te raadplegen. Op een volgende scherm krijgt u toegang tot de vaccinatiegegevens van uw patiënt. Door te klikken op « ajouter une vaccination », krijgt u toegang tot de 10 gratis vaccins van de FWB. Maar u kunt ook andere vaccins invoeren, bijvoorbeeld in het kader van reisvaccins (zoals hepatitis A).
U kunt via de website ook eventuele nevenwerkingen signaleren, en een vaccinatiebewijs voor polio of een vaccinatiekaart afdrukken.

Voor alle informatie over https://www.e-vax.be kunt u terecht op : support e-vax.be

Gratis vaccins beschikbaar via e-vax, in Wallonië en Brussel
Tien vaccins worden door de FWB gratis ter beschikking gesteld voor personen van 0 tot 18 jaar :
  • GSK : Boostrix©, Cervarix©, dT pro adulto©, Engerix B©, Infanrix-hexa©.
  • Sanofi Pasteur MSD : Imovax©, MMR vax©, Menjugate©, Tetravac©
  • Pfizer : Prevenar 13©.

Abonneer u op de nieuwsbrief