FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Griepprint

Levend afgezwakt vaccin

gepubliceerd op dinsdag 8 september 2015

Vanaf dit jaar is er een levend afgezwakt tetravalent griepvaccin voor intranasale toediening beschikbaar op de Belgische markt. Het vaccin is in Europa geregistreerd voor de vaccinatie van kinderen en jongeren (vanaf 2 jaar tot aan 18 jaar).

Levend afgezwakte griepvaccins worden sinds meerdere jaren in de Verenigde Staten gebruikt voor de veralgemeende vaccinatie van kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar (volgens de aanbevelingen van de ACIP (Advisory Committee on Innunization Practice). Artsen kunnen daarvoor zowel het levend afgezwakte als het geïnactiveerde vaccin gebruiken.

In België wordt vaccinatie tegen influenza bij kinderen en adolescenten niet systematisch aanbevolen. De Hoge Gezondheidsraad adviseert enkel om kinderen die behoren tot een van de volgende risicogroepen te vaccineren met het geïnactiveerde vaccin [1] :

 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van longen (inclusief ernstig astma), hart (uitgezonderd hypertensie), lever, nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);
 • kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan;
 • alle personen, ook kinderen, die onder hezelfde dak leven met een van de voorgaande risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.

De Hoge Gezondheidsraad onderzoekt momenteel de plaats van dit nieuwe vaccin in de Belgische context. Vragen die daarbij aan bod komen zijn onder andere : welk vaccin moet men gebruiken voor risicokinderen ? Is de leeftijd op zich een risicofactor, aangezien zuigelingen (<3 à 6 maanden) bij griep een verhoogde kans hebben om gehospitaliseerd te worden ? Moeten ook gezonde kinderen gevaccineerd worden, en zo ja vanaf welke leeftijd en met welk vaccin ?

In afwachting van dit advies formuleert het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) een aantal reserves bij het gebruik van dit levend afgezwakt vaccin [2].

Advies van de BCFI
 • Met levende influenzavaccins worden minder influenzagevallen gezien dan met geïnactiveerde vaccins, maar er is op dit ogenblik geen bewijs dat de levende vaccins ook het risico van ernstige influenzacomplicaties meer verminderen. Er is nood aan vergelijkende studies met klinische eindpunten specifiek bij de doelgroep voor de vaccinatie, namelijk kinderen en adolescenten met risico van ernstige influenzacomplicaties.
 • Het levend influenzavaccin is gecontraindiceerd in volgende situaties.
  - Immunodepressie als gevolg van een aandoening (o.a. symptomatische HIV-infectie, leukemie, lymfoom) of een immuunsuppressieve behandeling (bv. door hoge doses systemische corticosteroïden, TNF-remmers, methotrexaat, antitumorale middelen)
  - Behandeling met acetylsalicylzuur (gezien de theoretische mogelijkheid van optreden van Reye syndroom door gebruik van acetylsalicylzuur bij infectie met het influenzavirus).
 • Gebruik van het levend vaccin bij kinderen en adolescenten met ernstig astma of wheezing wordt afgeraden, nochtans een belangrijke doelgroep voor griepvaccinatie.
 • Ongewenste effecten van het levend vaccin zijn vooral nasale congestie, rinorroe, verminderde eetlust, zwaktegevoel, hoofdpijn, spierpijn en koorts (frequenter dan met een geïnactiveerd vaccin).
 • Er is met het levend vaccin een theoretisch risico van overdracht van het vaccinvirus; daarom wordt aanbevolen om na vaccinatie met Fluenz Tetra® gedurende 1 à 2 weken nauw contact met personen met ernstige immunodepressie te vermijden; er zijn voor zover bekend nog geen gevallen van overdracht met klinische influenza gerapporteerd.

Het BCFI besluit : “Juist bij een aantal van deze kinderen (bv. deze met immunodepressie of met ernstig astma) is het levend vaccin gecontra-indiceerd. De gebruiksvriendelijkheid van de nasale toediening wijzigt niets aan het feit dat het levend vaccin slechts een beperkte plaats heeft bij de hoogrisicokinderen.”

Fluenz Tetra :
Tetravalent vaccin op basis van levende, verzwakte influenzavirussen voor intranasale toediening, vergund voor toediening bij kinderen en adolescenten van 2 tot en met 17 jaar. Publieksprijs: 35,64 euro.

[1Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep Winterseizoen 2014-2015 Advies van de Hoge Gezondheidsraad nr 9211.
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19098147.pdf

[2Twee “tetravalente” influenzavaccins worden aangekondigd voor het influenzaseizoen 2015-2016 : één geïnactiveerd (inspuitbaar) vaccin (Alpharix Tetra®) en één levend (intranasaal) vaccin (Fluenz Tetra®). Rubriek « Goed ow weten. » 21/5/15. Site van de BCFI


Abonneer u op de nieuwsbrief