FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Mazelenprint

Een langdurig immuno-suppressief effect ?

gepubliceerd op maandag 7 september 2015

Vaccinatie tegen mazelen heeft een dubbel positief effect. Het voorkomt naast directe sterfte door mazelen ook de verzwakking van het afweersysteem die gedurende lange tijd een verhoogd risico op sterfte aan andere infectieziekten veroorzaakt. Dat blijkt uit een recente studie van de Universiteit van Princeton en Erasmus MC gepubliceerd in Science.

Dat een mazeleninfectie het afweersysteem onderdrukt was al langer bekend. Tot nu toe werd aangenomen dat dit enkele weken tot maanden duurt. Maar de schade duurt veel langer. Uit deze studie blijkt namelijk dat kindersterfte aan andere infectieziekten meer dan twee jaar na het doormaken van mazelen nog aan deze ziekte toegeschreven kan worden. De onderzoekers vergeleken sterfgevallen als gevolg van mazelen en sterfgevallen als gevolg van andere infectieziekten in een periode van tientallen jaren in de Verenigde Staten, Engeland en Denemarken. Zij vonden een directe samenhang tussen deze sterfgevallen. Die was het sterkste als ze ervan uitgingen dat mazelen gedurende ongeveer 28 maanden het afweersysteem verzwakte. Deze samenhang was in alle drie de landen vergelijkbaar, en werd zowel vóór als na invoering van vaccinatie gevonden. Het mazelenvirus infecteert vooral cellen van het afweersysteem, en dan vooral B- en T-geheugencellen. Het afweersysteem reageert door het virus op te ruimen, maar doodt daarbij ook een groot deel van deze geheugencellen. Mazelen tasten dus het immunologisch geheugen aan, waardoor infectieziekten die een kind al eerder heeft doorge- maakt, opnieuw ernstige ziekte kunnen veroorzaken.

Vaccinatie tegen mazelen heeft dus een dubbel positief effect. Het voorkomt naast directe sterfte door mazelen ook indirecte sterfte (en ziekte) door andere infectieziekten. Dit verklaart volgens de auteurs waarom vaccinatie tegen mazelen overal ter wereld leidt tot vermindering van sterfte onder kinderen. Dit effect kan immers niet volledig verklaard worden door te kijken naar de aantallen kinderen die voor invoering van vaccinatie dood gingen aan mazelen, maar dus ook ten gevolge van andere infectieziekten. Deze vaststelling onderstreept het grote belang van een hoge vaccinatiegraad tegen mazelen, zeker op een ogenblik dat de mazelen ook in heel wat ontwikkelde landen opnieuw opduiken, terwijl sommigen de veralgemeende vaccinatie tegen mazelen in vraag stellen.

Bron :
M. Mina, J. Metcalf, R. de Swart, A. Osterhaus, B. Grenfell. Long-term measles-in-duced immunomodulation increases overall childhood infectious disease mortality
. Science. 2015 ; 385 (6235) : 694-699.


Abonneer u op de nieuwsbrief