FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Diverse onderwerpenprint

De site van het ’Valentijnsymposium’

gepubliceerd op woensdag 31 augustus 2016

Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (Vaccine and het Infectious Disease Institute) van de Universiteit Antwerpen organiseert sinds 2003 jaarlijks het Valentijnsymposium over vaccinaties.

De website bevat een overzicht van de behandelde onderwerpen en een uitgebreide vraag/antwoord rubriek, gerangschikt per thema. Deze site vormt een belangrijke informatiebron voor alle vaccinatoren (alle slides van alle presentaties sinds 2003).

We overlopen hier een aantal behandelde thema’s die u een idee geven van de behandelde onderwerpen.

Kinkhoest

Soms maken kinderen die gevaccineerd zijn toch nog kinkhoest door. Moet het vaccin niet aangepast worden? - Symposium 2015

Ja, maar daar is tijd voor nodig. Er zijn momenteel wel initiatieven bij verschillende firma’s.

 • Voorlopig is een optimaal gebruik van het schema van de bestaande vaccins het enige dat we kunnen doen.
 • Er zijn verschillende factoren die maken dat gevaccineerde kinderen toch nog kinkhoest kunnen doormaken (afhankelijk ook van de leeftijd van het kind in kwestie):
  • Initieel laag immuun antwoord op vaccinatie
  • Waning/ daling van de antistoffen na vaccinatie.
   • Na een aP vaccin, sneller dan na wP vaccins
   • Tijd sinds laatste vaccin, dus het schema speelt een rol.
 • Kinkhoestvaccinatie schema maximaliseren is het enige wat we kunnen doen met de huidige vaccins:
  • Zuigelingen: 3 dosissen op 8-12-16 weken en een booster op 15 maanden (aP)
  • Kinderen: 1 dosis op 4-6 jaar (aP)
  • Adolescenten: 1 dosis op 14-16 jaar
  • Volwassenen: 1 dosis dTp (sinds 2011)
   • Volwassenen die geen herhaling kregen op 14-16 jaar
   • Zwangeren bij iedere zwangerschap (sinds 2013 specifieke aanbeveling)
   • Volwassenen in contact met jonge kinderen (< 12 mnd).
 • Doeltreffendheid van kinkhoestvaccinatie is ongeveer 88 % na 5 doses. Sommige kinderen zijn dus niet beschermd na vaccinatie.
 • Immuniteit tegen kinkhoest is niet levenslang maar daalt
  • 7-20 jaar na natuurlijke infectie (Wearing & Rohani, 2009)
  • 4-12 jaar na vaccinatie (Wendelboe et al, 2005).
  • Bovendien is er snellere vatbaarheid na vaccinatie met een aP vaccin dan na vaccinatie met een wP vaccin (Witt et al CID 2012; Misegades et al JAMA 2012) :
   • aP vaccins induceren wel hoge titers antistoffen. Maar induceren een ander soort immuun antwoord (Th1 en Th 17 bij wP- Th2 bij aP vaccins)
   • De duur van bescherming is daardoor minder lang en anders
 • Nieuwe vaccins worden ontwikkeld op basis van deze nieuwe kennis. (Edwards K. PNAS 2014)
  Bron

Hoe lang geeft Boostrix® bij zwangeren en hun partners bescherming? Wanneer dient het vaccin herhaald voor optimale bescherming van het kind? - Symposium 2015

Een booster dosis op volwassen leeftijd, geeft bescherming gedurende minstens 10 jaren
Echter, om een zo groot mogelijk aantal antistoffen van moeder naar kind te transporteren, is een herhalingsinenting bij elke zwangerschap nodig, omdat de titer antistoffen in de volwassenen snel daalt.

Bron

Is het nog nodig dat ouders, zussen, familieleden en verzorgers ingeënt worden met Boostrix als de baby zijn basisvaccinatie (8, 12, en 16 weken) al gekregen heeft? - Symposium 2014

Neen, niet in het kader van de cocoon vaccinatie, dan dient de vaccinatie te gebeuren voor de baby geboren is. Na een primovaccinatie is het kind normaal gezien zelf beschermd.
Anderziids, iedere gelegenheid is goed om de vaccinatiestatus in orde te brengen.
Bron

Bof

Klopt het dat een nieuwe stam van bof wordt gevonden bij kinderen gevaccineerd met MBR? - Symposium 2015

Neen. Bij kinderen, jong-volwassenen en ouderen werd hetzelfde type virus gevonden, ongeacht of zij gevaccineerd waren of niet.
Het dominante genotype in Belgische outbreak 2012-2013 is G5: zelfde als buurlanden; van de 56 geanalyseerde stalen slechts 1x een ander type (G2) (België 2012).
Maar het bofvirus is een dynamisch virus. De typering is gebaseerd op de sequencing van het SH-gen van het bof-virus. Dit vertoont diversiteit over regio’s en in de tijd. Dit houdt dus ook in dat het type virus waarmee gevaccineerd (type A) wordt ondertussen verschilt van het type virus (type G) dat gedetecteerd wordt.
Maar, wat betreft cross-protectie: het vaccin beschermt tegen de stammen die circuleren.

 • Aangetoond in laboratoriumonderzoek en in epidemiologisch onderzoek(6).
 • Een meta-analyse schatte de vaccin effectiviteit op 64%-66% voor één dosis en 83-88% voor twee dosissen.
 • Meer en meer argumenten voor het verminderen van deze cross-protectie over de tijd (zogenaamde waning immunity).
  Bron

Griep

Wat zijn de voordelen van intradermale griepvaccinatie (ID) in vergelijking met de intramusculaire griepvaccinatie? - Symposium 2014

 • ID heeft lagere concentratie aan antigeen nodig voor eenzelfde immuunrespons. Kan een lagere kost betekenen voor productie
 • ID: minder systemische reacties. ID maakt geen gebruik van adjuvantia
 • ID: mogelijkheid voor administratie door niet medisch geschoold personeel. ID: op termijn mogelijkheid tot zelf‐toediening
 • ID is de norm in therapeutische /kankervaccinatie
  Bron

Abonneer u op de nieuwsbrief