FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Diverse onderwerpenprint

Rappelvaccinatie voor kinderen tussen 5 - 6 jaar in de Federatie Wallonië-Brussel

gepubliceerd op woensdag 7 december 2016

Naast de vaccinatiegraadstudie van zuigelingen in Wallonië werd in 2015 ook een enquête georganiseerd naar het DTPa-IPV rappel bij leerlingen van het 2de jaar van het basisonderwijs in Brussel en Wallonië.

De diensten voor leerlingenbegeleiding hebben op dit vlak vooral een inhaalopdracht omdat op deze leeftijd geen gezondheidsonderzoek voorzien is.

De vaccinatiegraad voor DTPa-IPV bedroeg in 2015 73 %. Er zijn belangrijke verschillen tussen de verschillende provincies: : ± 63 % in Henegouwen, ± 70 % in Namen en Luxemburg, ± 72 % in Waals-Brabant en ± 76 % in Luik. In Brussel bereikte de vaccinatiegraad ± 80 %.
Een inhaalvaccinatie door de diensten voor leerlingenbegeleiding verhoogt de vaccinatiegraad met gemiddeld 11 % (met ook hier grote verschillen tussen de provincies).
Tussen 2012 en 2015 daalde de vaccinatiegraad met 5 %, terwijl tussen 2005 en 2012 een stijging met 10 % (van 69 naar 79 %) was vastgesteld. Deze daling is in belangrijke mate toe te schrijven aan een stockbreuk van het tetravalente vaccin (Tetravac™) tijdens het schooljaar 2014-2015.
Voor de kinderen van 5-6 jaar worden de doelstellingen niet bereikt: slechts 73 % in plaats van 90 % zijn gevaccineerd. Alle vaccinatoren zouden zich moeten inspannen opdat alle kinderen op de leeftijd van 5-6 jaar hun rappels krijgen (zie onze artikel "Vaccine hesitancy").

Referentie:
Progrès et défis dans la lutte contre les maladies à prévention vaccinale chez l’enfant de 0 à 7 ans. Semaine européenne de la vaccination. Provac. Avril 2016.

Abonneer u op de nieuwsbrief