FR | NL
Accueil | A propos de Vax Info | Liens | Contact

Links

Belgische websites

Hoge Gezondheidsraad
De adviezen van de Hoge Gezondheidraad omtrent vaccinaties, met fiches over de verschillende vaccins, inhaalvaccinaties en aanbevelingen. U kunt zich ook inschrijven op de vaccinatienieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle updates en nieuwe fiches m.b.t. vaccinaties.
www.health.belgium.be

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)
Bevat o.m.:

 • Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, dat maandelijks bijgewerkt wordt.
 • De Folia Pharmacotherapeutica.
 • De Transparantiefiches.
 • De rubriek "Goed om weten" met als doel snel een eerste standpunt te geven over actualiteiten omtrent geneesmiddelen.
  www.bcfi.be

Instituut voor Tropische Geneeskunde
Gedetailleerde informatie over reisgeneeskunde en reisvaccinaties.
www.itg.be
Op de site van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vindt u informatie voor artsen, zoals de rapporten van de jaarlijkse de Consensusmeetings voor reisgeneeskunde, Medasso en een aantal documenten en leerhulpmiddelen.
Het ITG heeft ook een aparte website en een app voor het grote publiek: Wanda

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met uitgebreide informatie over onder meer:

Laat je vaccineren
Dit is de publiekswebsite van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met actuele informatie over vaccinaties.
www.laatjevaccineren.be

Vlaams infectieziektenbulletin
Peer-reviewed tijdschrift over epidemiologie van infectieziekten (outbreakrapportering, surveillancedata, preventie, richtlijnen...) dat uitgegeven wordt door de Dienst Infectieziektebesrijding van de Vlaamse overheid.
www.infectieziektebulletin.be

Vaccinnet
Vaccinet is een registratiesysteem voor vaccinaties gekoppeld aan een bestel- en distributiesysteem voor vaccins die door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gesteld worden aan artsen-vaccinatoren in het kader van haar vaccinatiebeleid.
www.vaccinnet.be

Kind&Gezin
Praktische informatie over infectieziekten en vaccinaties.
www.kindengezin.be

Domus Medica
Praktische informatie over vaccinaties voor huisartsen.
www.domusmedica.be

Centrum voor de evaluatie van vaccinaties
Bevat onder meer de neerslag van het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium, met antwoorden op vragen vanuit de praktijk. Ook nuttige bijdragen omtrent inhaalvaccinaties.
www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/cev

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
Bevat actuele informatie over infectieziekten en vaccinatie, met o.m. de Standaard Vaccinaties en Draaiboek Infectieziekten.
www.vwvj.be

Website van Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid
Hier vindt u ook een lijst met gezondheidsonderwerpen A-Z
sciensano.be

FOD Volksgezondheid
Hier vindt u onder meer informatie over vaccinatie en reizen naar het buitenland

Vaccination-Info
Officiële vaccinatiewebsite van het Waalse Gewest, de ONE en de Brusselse COCOF, met uitgebreide en actuele informatie over onder meer:

 • het vaccinatiebeleid in Brussel en Wallonië
 • door vaccinatie vermijdbare infectieziekten
 • de beschikbare en aanbevolen vaccins
 • de vaccinatiekalender en vaccinatiedocumenten
 • wie wanneer moet gevaccineerd worden
 • praktische vragen en antwoorden
  www.vaccination-info.be

e-vax
e-vax is een registratiesysteem voor vaccinaties gekoppeld aan een bestel- en distributiesysteem voor vaccins die door de Franse Gemeenschap ter beschikking gesteld worden aan artsen-vaccinatoren in het kader van haar vaccinatiebeleid.

ONE
Website van de franstalige tegenhanger van Kind&Gezin
www.one.be

Société Scientifique de Médecine Générale
Website van de commissie vaccinaties van de Franstalige wetenschappelijke huisartsenvereniging SSMG
www.ssmg.be

Websites Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Het RIVM is belast met de coördinatie van en voorlichting over het Rijksvaccinatieprogramma en het Nationaal Programma Grieppreventie, het ontwikkelt richtlijnen voor de verschillende vaccinaties, onderzoekt en evalueert de veiligheid en effectiviteit van de programma’s. Verder onderzoekt en ontwikkelt het RIVM bestaande en nieuwe vaccins.
Op de website vindt u uitgebreide wetenschappelijke en praktische informatie voor professionelen en het grote publiek over infectieziekten en vaccinaties, en de Nederlandse richtlijnen terzake.

Rijksvaccinatieprogramma
Toegankelijke informatie over infectieziekten en vaccinaties, ook in andere talen (ondermeer Spaans, Frans, Duits, Turks, ...).
rijksvaccinatieprogramma.nl

Infectiebulletin
Digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.
rivm.nl

Nationaal Hepatitis Centrum
Kenniscentrum voor virale hepatitis in Nederland. Bevat informatie voor zowel het grote publiek als de gezondheidswerker.
www.hepatitis.nl

Internationaal

European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC)
Informatie over vele infectieziekten en vaccinaties, met onder meer epidemiologische rapporten over diverse infectieziekten, vaccinatieprogramma’s in andere landen, enzovoort.
www.ecdc.europa.eu

Eurosurveillance
Open Access Europees online magazine over epidemiologie en preventie van infectieziekten.
www.eurosurveillance.org

Europese Commissie
De EU-landen zijn zelf bevoegd voor vaccinatie, maar de Europese Commissie helpt hen hun vaccinatiebeleid en -programma’s te coördineren. De EU-landen worden aangemoedigd om in hun nationale vaccinatieprogramma’s initiatieven op te nemen om de vaccinatiegraad te verhogen en om routinecontroles van de vaccinatiestatus in te voeren. Dit gebeurt door een gezamenlijke actie die gedeeltelijk door de EU wordt gefinancierd.
ec.europa.eu

European Medicine Agency (EMA)
U vindt hier onder meer de evaluatierapporten van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) van vaccins, via een zoekfunctie op de naam van de specialiteit.
ema.europa.eu

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Informatie over infectieziekten en vaccinaties in Europa en wereldwijd (in het Engels of Frans)
De internationale website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevat een apart gedeelte over reisgeneeskunde Travel and Health, met onder meer een geactualiseerde versie van de gids International Travel and Health.

Europese Vaccinatieweek
www.euro.who.int

Vaccinatiewebsite van de Britse National Health Service
www.nhs.uk

Vaccinatiewebsite van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov/vaccines

Vaccinatiewebsite van de American Academy of Pediatrics (USA)
www.cispimmunize.org

Medline over infecties
www.nlm.nih.gov/medlineplus

Medline over vaccinaties
www.nlm.nih.gov/medlineplus

Immunization Action Coalition (IAC)
Twee uitstekende Amerikaanse websites met uitgebreide praktijkinformatie over infectieziekten en vaccinaties voor gezondheidswerkers en het grote publiek, ook in meerdere talen.
www.immunize.org
www.vaccineinformation.org

Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI)
www.gavialliance.org


Abonneer u op de nieuwsbrief