FR | NL
Accueil | A propos de Vax Info | Liens | Contact

Over Vax Info

Website Vax Info

Deze website is op de eerste plaats bestemd voor artsen, apothekers en personen werkzaam in de gezondheidssector maar kan door iedereen geraadpleegd worden. We willen evenwel benadrukken dat raadpleging van deze website een bezoek aan een arts niet kan vervangen.
Hij bevat onder meer:

  • actuele informatie over vaccins en infectieziekten afkomstig van overheidsdiensten en van wetenschappelijke publicaties;
 
  • de officiële vaccinatiekalender van de Hoge Gezondheidsraad; 

  • links naar officiële sites over vaccinaties en infectieziekten. 


Redactionele inhoud en strategie

  • Strikt wetenschappelijke artikelen met vermelding van de referenties.
  • Concrete en praktische informatie bestemd voor de vaccinatoren, vaccinatie-aanbevelingen en vaccinatiebeleid, epidemiologische gegevens over vaccineerbare aandoeningen, antwoorden op lezersvragen, enzovoort.
  • Ondersteuning van de permanente vorming van artsen op het vlak van de vaccinatie door op geregelde tijdstippen de basisbegrippen opnieuw in herinnering te brengen en door hen de motieven en de argumenten toe te lichten die aan de basis liggen van het vaccinatiebeleid en van de evoluties.

De nieuwsbrief Vax Info

De elektronische nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar. Deze nieuwsbrief bevat wetenschappelijke en praktijkinformatie betreffende vaccinaties en wordt op aanvraag verstuurd naar huisartsen, pediaters, gynaecologen, internisten, klinisch biologen, arbeidsgeneesheren en jeugdartsen die zich hiervoor inschrijven.
Sinds 1 januari 2020 worden de kosten voor de website en de nieuwsbrief gefinancierd door de vzw Impact Santé (N° entreprise 435904241). Het maatschappelijk doel van deze vzw is gezondheidspromotie en preventie.
De nieuwsbrief en de website Vax Info bevatten geen publiciteit.


Abonneer u op de nieuwsbrief