FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Epidemiologieprint

Nieuwe WGO-doelstellingen i.v.m. vaccinatie-programma’s

gepubliceerd op maandag 1 mei 2006

2006 is nog maar net begonnen of het Europees bureau van de Wereld-gezondheidsorganisatie moet haar operationele doelstellingen voor 2007 al aanpassen en de deadline verschuiven naar 2010.

De WGO Europa roept haar 52 landen op om zich onmiddellijk in te zetten voor deze aangepaste regionale doelstellingen :
- tegen 2010 moeten mazelen en rubella geëlimineerd zijn (incl. preventie van het congenitaal rubella syndroom) en moet de poliovrije status van de Europese regio verzekerd blijven;
- voor de vaccins in het basisvaccinatieschema moet de couverture tegen 2010 minstens 90% bedragen op nationaal niveau en minstens 80% op subnationaal/district niveau;
- de landen zullen de invoering van nieuwe vaccins moeten versnellen;
- de landen zullen de veiligheid van de toegediende vaccins beter moeten bewaken;
- de WGO roept de landen op om verder te investeren in surveillance van infectieziekten en in communicatie-activiteiten rond vaccinatie.

Om dit laatste kracht bij te zetten lanceert de WGO de “European Immunization Week”, van 9 tot 15 oktober 2006. Dit initiatief wenst een jaarlijks kader te scheppen waarbinnen de landen in de Europese regio op eenzelfde moment activiteiten rond vaccinatie kunnen kenbaar maken, informatie verspreiden, persconferenties geven, enz. België participeerde reeds in oktober 2005 aan de pilootlancering hiervan.

Deze doelstellingen zijn een gevolg van de vaststelling dat controle en preventie van vaccineerbare infectieziekten niet evident is. Elk falen in de eindfase vaneen eliminatie- of eradicatieplan betekent jaren tijdverlies.

Poliomyelitis

Zo was 2005 een zwart jaar voor de polio-eradicatiepogingen, met 1906 bevestigde gevallen, tegen 483 in 2001 (www.polioeradication.org). Ook al is het aantal landen waar polio endemisch voorkomt eind 2005 tot een historisch minimum gekomen (5 landen : Niger, Nigeria, Indië, Pakistan en Afghanistan), en ook al komen we van 350.000 bevestigde gevallen in 1988, tochmogen we niet te snel hoera roepen. In 2005 werden in 16 landen poliogevallen bevestigd, tegen 9 landen in 2002, door continue verspreiding en import.

Met 727 gevallen (2005), vertegenwoordigt Nigeria 40% van het wereldtotaal. In maart 2006 werden er National Immunization Days (NID) georganiseerd, samen met andere ondersteunende activiteiten. Indië en Pakistan hebben het aantal bevestigde gevallen kunnen halveren ten opzichte van 2004, dank zij intensieve vaccinatie- en surveillance-activiteiten. In Afghanistan is het niet evident om subnationale vaccinatiedagen te organiseren, door de moeilijke toegang tot bepaalde gebieden.

Twee streken waar in 2005 bevestigde gevallen werden gerapporteerd, zullen extra aandacht krijgen in 2006. Egypte heeft een eerste jaar zonder inheemse poliogevallen achter de rug. De grootste uitdaging voor 2006 is de potentiële import uit polio-endemische landen. Surveillance en het behouden van een hoge vaccinatiegraad vormen de belangrijkste polio-activiteiten in Egypte in 2006.
Import zal ook de belangrijkste uitdaging zijn voor Niger, waar alle gevallen van 2005 gelinked bleken met circulerende polio in Nigeria.
Begin 2005 had Indonesië 5 jaar achter de rug zonder één bevestigd polio-geval; door import veranderde dit beeld in 2005, met 302 bevestigde gevallen; dit illustreert hoe snel de klok weer achteruit wordt gezet. Voor 2006 voorziet Indonesië minstens drie NIDs, vooral in de moeilijker bereikbare delen. Voor Angola, Somalië, Etiopië en Yemen is het antwoord op import het garanderen van een hoge vaccinatiegraad (ook in de meer afgelegen delen van deze landen) door voldoende NIDs te organiseren.

Een aantal landen zijn dus duidelijk opnieuw wakker geschoten in 2005. Meer middelen worden in 2006 ingezet om de poliotransmissie in endemische landen te doorbreken en epidemieën in niet-endemische landen stop te zetten. Polio-eradicatie wordt enkel een realiteit als er voldoende middelen gedurende voldoende jaren worden vrijgemaakt, en beleidsmensen zich hiervoor verder politiek blijven engageren. Dit is de boodschap van de belangrijkste partners van de polio-eradicatie campagne : De Wereld-gezondheidsorganisatie, de RotaryInternational, de Centers for Disease Control and Prevention en Unicef.

Namens de redactie
Pierre Van Damme en Jacques Senterre

Abonneer u op de nieuwsbrief