FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Varicellaprint

Mortaliteit volwassenen stijgt

gepubliceerd op woensdag 1 januari 2003

Uit een analyse van de overlijdenscertificaten in Engeland en Wales in de periode 1995-1997 blijkt dat het aantal overlijdens ten gevolge van een varicella-infectie bij volwassenen toeneemt.

In totaal werden in deze periode 119 overlijdens toegeschreven aan varicella, waarvan er na controle 94 of 79% overbleven. Dit betekent ongeveer 25 overlijdens per jaar of ongeveer 1 per 10.000 infecties met varicella.
• Meer dan tweederde van die overlijdens waren volwassenen ouder dan 25 jaar. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met de periode 1967-1977 toen slechts de helft van de overlijdens volwassenen waren.
• 81% van de consultaties bij huisartsen voor varicella betrof kinderen beneden 14 jaar; in slechts 19% van de gevallen ging het om volwassenen waar de mortaliteit nochtans hoger ligt.
• Het sterftecijfer lag het laagst in de groep van 5 tot 14 jaar (2 gevallen) en het hoogst in de groep boven 65 jaar (21 gevallen).
Het sterftecijfer bij mannen lag bijna dubbel zo hoog als bij vrouwen, alhoewel het aantal consultaties voor varicella ongeveer even hoog lag.
• 12% van de overlijdens betrof personen die niet in Europa of Noord-Amerika waren geboren, terwijl die groep slechts 4% uitmaakt van de Britse bevolking (verschillende epidemiologie volgens klimaat).
De auteurs besluiten dat een varicellainfectie niet onschuldig is, en dat zowel het absolute als het relatieve aantal overlijdens bij volwassenen toeneemt.

Bron :
Rawson H et al. Deaths from chickenpox in England and Wales 1995-7: analysis of routine mortality data, BMJ 2001;323:1091-1093.


Abonneer u op de nieuwsbrief