FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Veiligheid vaccinsprint

Een nieuw WGO rapport

gepubliceerd op woensdag 1 januari 2003

De WGO heeft zopas de resultaten van de Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) over bepaalde veiligheidsaspecten van vaccins gepubliceerd.

De GACVS is een comité van deskundigen dat in 1999 door de WGO werd opgericht om onmiddellijk en op een onafhankelijke wijze elk veiligheidsaspect van vaccinatie te onderzoeken.
Thiomersal : er bestaat op dit ogenblik geen enkel bewijs van kwikvergiftiging ten gevolge van vaccinatie bij zuigelingen, kinderen en volwassenen. Er bestaat geen enkele reden om het gebruik van vaccins die thiomersal bevatten omwille van veiligheidsoverwegingen af te raden.
Hepatitis B-vaccin en leukemie : de bewering dat er een verband zou bestaan tussen acute leukemie en het hepatitis B vaccin is gebaseerd op één enkele bron en op een beperkt aantal gevallen, en kan niet worden hard gemaakt. Er is dus geen enkele reden om de universele vaccinatieprogram- ma’s stop te zetten.
Hepatitis B-vaccin en multiple sclerose (MS) : een analyse van de gerapporteerde gevallen en de epidemiologische gegevens laat niet toe om een causaal verband vast te stellen tussen de vaccinatie en MS. De enige relatie die weerhouden kan worden is die van coïncidentie.
Aluminium in vaccins en myofasciitis met macrofageninfiltraties : er bestaat op dit ogenblik geen enkel bewijs dat aluminium in vaccins enig gezondheidsrisico zou inhouden. Er bestaat dan ook geen enkele reden om het gebruik van vaccins die aluminium bevatten omwille van veiligheidsoverwegingen af te raden. De epidemiologische gegevens zullen nauwgezet worden opgevolgd.
Paralyse van Bell na intranasale toediening van een vaccin : nieuwe vaccins voor intranasale toediening moeten op een voldoende groot aantal personen worden uitgetest voor ze worden toegelaten en ze moeten actief opgevolgd worden zodra ze op de markt zijn. De post-vaccinale follow-up periode voor deze nieuwe vaccins moet uitgebreid worden tot 3 maanden omdat studiegegevens tonen dat paralyse van Bell in het geval van het nieuwe intranasale griepvaccin pas optreedt na 60 tot 90 dagen.
Impact van vaccinatie op mortaliteit bij kinderen: op basis van de beschikbare gegevens moet de bewering dat de niet-specifieke mortaliteit bij kinderen is toegenomen ten gevolge van de vaccinatie, worden verworpen.

Het volledige rapport kan worden geraadpleegd op : www.who.int/wer/pdf/2002/wer7747.pdf


Abonneer u op de nieuwsbrief