FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Werkzaamheid en veiligheid van coronavaccins bij kankerpatiënten

gepubliceerd op maandag 18 juli 2022

Een review in Nature Reviews Clinical Oncology geeft een overzicht van de huidige kennis over de effectiviteit van COVID-19-vaccins bij patiënten met kanker, de risicofactoren voor een verminderde vaccinrespons, de veiligheid en maatregelen die de bescherming kunnen verhogen.

• Vaccinatie tegen COVID-19 volgens de huidige prime-boost-concepten is zowel veilig als klinisch effectief bij patiënten met kanker, hoewel de werkzaamheid van de vaccins (VE) lager is bij kankerpatiënten. Tot op heden is er evenwel geen betrouwbaar correlaat van bescherming vastgesteld waarmee de klinische werkzaamheid definitief kan worden afgeleid uit immuunresponsen, noch bij patiënten met kanker, noch bij de algemene bevolking.
• Een groot deel van de patiënten met solide tumoren zal na vaccinatie zowel humorale als T-celreacties ontwikkelen, hoewel kankertherapieën zoals chemotherapie deze reacties kunnen onderdrukken. Patiënten met hematologische maligniteiten zijn kwetsbaarder voor doorbraakinfecties gezien de verminderde VE en vaak beperkte immuunresponsen bij veel van deze patiënten, vooral degenen met B-celmaligniteiten die B-celdepletietherapieën krijgen.
• Patiëntgerelateerde factoren, zoals hoge leeftijd, hematologische maligniteit en/of behandelingsgerelateerde factoren zoals B-celdepletie, kunnen allemaal leiden tot een minder goede immuunrespons na vaccinatie.
• Boostervaccins kunnen leiden tot seroconversie bij degenen die eerder seronegatief waren na twee vaccindoses. Deze observatie geeft aan dat reguliere boostervaccins effectief kunnen zijn voor immuungecompromitteerde patiënten met kanker. Bovendien zullen hoge vaccinatiepercentages in de gemeenschap, vooral onder de families van kwetsbare patiënten en in klinische zorgomgevingen, mensen met een verminderde vaccinrespons helpen beschermen.
• Toekomstig onderzoek zal de noodzaak van verdere boosterregimes en therapeutische opties bepalen voor degenen die geen baat hebben bij actieve COVID-19-vaccinatie.

Lees ook:
European Cancer Patient Coalition. Beknopte richtlijnen voor Covid-19 vaccinatie van kankerpatiënten

European Society for Medical Oncology (ESMO): ESMO Statements on vaccination against COVID-19 in people with cancer

American Cancer Society. COVID-19 Vaccines in People with Cancer

National Cancer Institute. COVID-19: What People with Cancer Should Know

Bron:
Fendler, A., de Vries, E.G.E., GeurtsvanKessel, C.H. et al. COVID-19 vaccines in patients with cancer: immunogenicity, efficacy and safety. Nat Rev Clin Oncol. 2022. 19: 385–401
https://doi.org/10.1038/s41571-022-00610-8


Abonneer u op de nieuwsbrief