FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

COVID-19: specifieke honoraria voor vaccinatie in een praktijk, apotheek of bij de patiënt thuis

gepubliceerd op dinsdag 30 augustus 2022

Sinds juli 2022 worden eerstelijnszorgverleners aangemoedigd om COVID-19-vaccins te bereiden, af te leveren en toe te dienen in een praktijk, apotheek of bij de patiënt thuis. Het RIZIV voorziet hiervoor een systeem van honoraria voor artsen, verpleegkundigen en apothekers. Dit is complementair aan de vaccinaties die gebeuren in de vaccinatiecentra.

In het kader van vaccinatie tegen COVID-19 in de eigen praktijk of bij de patiënt thuis, vergoedt het RIZIV:
• Artsen en verpleegkundigen (en vroedvrouwen met een diploma van voor oktober 2018 die verpleegkundige zorg kunnen attesteren): voor het toedienen van het vaccin.
• Apothekers in een voor het publiek opengestelde apotheek: voor het voorbereiden, afleveren en toedienen van het vaccin.

Deze vergoeding dekt geen collectieve vaccinaties die buiten de eigen praktijk of niet bij de patiënt thuis georganiseerd worden.
Voor de voorbereiding en de aflevering van een COVID-19-vaccin ontvangt een apotheker 3,22 euro. Voor de toediening van een COVID-19-vaccin aan een patiënt ontvangt een arts, apotheker of verpleegkundige 15,50 euro.

Meer info: RIZIV


Abonneer u op de nieuwsbrief