FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Apenpokken / Virusoverdracht na asymptomatische infectie

gepubliceerd op maandag 29 augustus 2022

Het bestaan van een asymptomatische apenpokkeninfectie geeft aan dat het virus bij afwezigheid van symptomen zou kunnen worden overgedragen op nauwe contacten. Zo blijkt uit een studie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (ITG).

De studie ging na of asymptomatische infecties optraden bij personen die een seksueel overdraagbare infectie (soa)-screening ondergingen in een grote Belgische soa-kliniek rond het begin van de apenpokkenepidemie in 2022. Anorectale en orofaryngeale uitstrijkjes voor screening op gonorroe/chlamydia afgenomen van 1 tot 31 mei 2022 werden retrospectief getest met een apenpokken-specifieke PCR. 3 van de 224 mannen hadden een positieve anorectale apenpokken-PCR. Ze ontkenden symptomen te hebben gehad in de weken voor en na de monstername. Geen van hen meldde blootstelling aan een gediagnosticeerd geval van apenpokken, noch ontwikkelde een van hun contacten klinische apenpokken. Vervolgmonsters werden 21 tot 37 dagen na het eerste monster genomen, tegen die tijd was de monkeypox-specifieke PCR negatief, waarschijnlijk als gevolg van spontane klaring van de infectie. De auteurs besluiten dat identificatie en isolatie van symptomatische individuen mogelijk niet voldoende is om de uitbraak in te dammen en preventieve vaccinatie zal nodig zijn.

Bron: De Baetselier I, Van Dijck C, Kenyon C et al. Asymptomatic monkeypox virus infections among male sexual health clinic attendees in Belgium. medRxiv 2022.07.04.22277226
doi: https://doi.org/10.1101/2022.07.04.22277226


Abonneer u op de nieuwsbrief