FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

HIV-trends tijdens corona

gepubliceerd op dinsdag 24 januari 2023

Om inzicht te krijgen in de impact van de COVID-19-pandemie en inperkingsmaatregelen op de hiv-epidemie en dienstverlening, analyseerde een Belgisch onderzoek de hiv-trends in 2020 in vergelijking met voorgaande jaren.

Belgische hiv-surveillancegegevens 2017-2020 werden geanalyseerd op trends in hiv-testen, hiv-diagnoses, VL-metingen, ART-opname en PrEP-aankoop.

• In 2020 werden in België 725 hiv-infecties gediagnosticeerd (− 21,5% in vergelijking met 2019). De daling was het meest uitgesproken tijdens de eerste lockdown in april-mei, maar was ook aanwezig in juli-december.

• Het aantal uitgevoerde hiv-tests daalde met 17,6% in 2020, met name in maart-mei en oktober-december (-57,5% in april en -25,4% in november 2020 vergeleken met maandelijkse cijfers voor 2017-2019).

• Diagnose van acute hiv-infecties daalde met 47,1% in 2020 (n = 27) vergeleken met 2019 (n = 51). Late hiv-diagnoses daalden met 24,7% (95% BI [- 40,7%; -9,7%]) in 2020 vergeleken met 2019.

• Van de patiënten in zorg in 2019 onderbrak 11,8% de hiv-zorg in 2020 vergeleken met 9,1% jaarlijks in de 3 voorgaande jaar. Het aantal hiv-patiënten met VL-monitoring per maand daalde in maart-mei 2020, terwijl het aandeel van VL-onderdrukking en ART-dekking in 2020 boven respectievelijk 86% en 98,5% bleef. PrEP-aankopen, aantal kopers en starters daalden in april-mei 2020 (respectievelijk − 45,7%, − 47,4%, − 77,9% in april vergeleken met februari 2020).

De auteurs besluiten dat de COVID-19-pandemie gepaard ging met een aanzienlijke daling van het aantal hiv-diagnoses, vooral in april-mei tijdens de eerste lockdown. Ondanks een lichte stijging van het aantal onderbrekingen in de hiv-zorg bleven de indicatoren voor de kwaliteit van de hiv-zorg stabiel.

Bron: Van Beckhoven D, Serrien B, Montourcy M et al. Impact of COVID-19 on the Belgian HIV epidemic: slowdown of HIV transmission and testing and adaptation of care. BMC Infectous Diseases. 2022. 22: 901
https://doi.org/10.1186/s12879-022-07879-1


Abonneer u op de nieuwsbrief