FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Bivalent mRNA COVID-19 VE tegen symptomatische SARS-CoV-2-infectie sublijnen

gepubliceerd op vrijdag 3 maart 2023

Een Amerikaanse studie uitgevoerd tussen 1 december 2022 en 13 januari 2023 toont aan dat de relatieve bivalente boosterdosis mRNA COVID-19VE (vergeleken met 2–4 monovalente doses) vergelijkbaar is voor XBB/XBB.1.5 sublineaire-gerelateerde infecties en BA. 5 sublineaire-gerelateerde infecties.

Volgens de auteurs suggereert deze studie dat bivalente boosterdoses aanvullende bescherming blijven bieden tegen symptomatische infectie gedurende ten minste de eerste 3 maanden na vaccinatie bij personen die eerder 2, 3 of 4 monovalente vaccindoses hadden gekregen.
De auteurs signaleren wel enkele tekortkomingen. Ten eerste waren de vaccinatiestatus, eerdere infectiegeschiedenis en onderliggende medische aandoeningen zelfgerapporteerd en mogelijk onderhevig aan terugroepbias. Verder wordt eerdere infectie waarschijnlijk te weinig gerapporteerd. Eerdere infectie biedt enige bescherming tegen herhaalde infectie. Daarom kunnen VE-schattingen in deze studie vertekend zijn in de richting van geen effect. Ten tweede was de dekkingsgraad van de bivalente boosterdosis tot nu toe laag (6%–39% bij personen van ≥18 jaar in verschillende leeftijdsgroepen vanaf 14 januari 2023), wat de resultaten zou kunnen vertekenen als personen die eerder worden gevaccineerd systematisch verschillend zijn van degenen die later zijn gevaccineerd. Ten derde werden er geen gegevens verzameld over het risico op blootstelling aan SARS-CoV-2 en het gebruik van maskers; vooroordelen kunnen ook ontstaan door verschillen in testgedrag tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen, wat kan resulteren in resterende confounding. Ten slotte controleerde deze analyse niet de tijd sinds de laatste monovalente dosis. Omdat monovalente VE tegen symptomatische infectie met Omicron-sublijnen snel afneemt, had dit waarschijnlijk een minimaal effect op de resultaten.

BRON: Link-Gelles R, Ciesla AA, Lauren E. Roper LE et al. Early Estimates of Bivalent mRNA Booster Dose Vaccine Effectiveness in Preventing Symptomatic SARS-CoV-2 Infection Attributable to Omicron BA.5– and XBB/XBB.1.5–Related Sublineages Among Immunocompetent Adults— Increasing Community Access to Testing Program, United States, December 2022–January 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2023(72): 119–124.
DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7205e1.


Abonneer u op de nieuwsbrief