FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

Vaccinatie COVID-19: aanbevelingen HGR 2023/2024

gepubliceerd op vrijdag 25 augustus 2023

Leeftijd blijft de sterkste risicofactor voor ernstige gevolgen van COVID-19, waarbij het risico op ernstige gevolgen duidelijk toeneemt met de toenemende leeftijd: het risico op overlijden is, in vergelijking met de leeftijdscategorie van 18 tot 29 jaar, 25 keer hoger bij personen in de leeftijdscategorie van 50 tot 64 jaar, 60 keer hoger bij personen in de leeftijdscategorie van 65 tot 74 jaar, 140 keer hoger bij personen in de leeftijdscategorie van 75 tot 84 jaar en 340 keer hoger bij personen van 85 en ouder.

Andere risicofactor:

 • bewoners van instellingen voor langdurige zorg (ILZ)
 • mensen van alle leeftijden met bepaalde onderliggende medische aandoeningen en mensen van 50 jaar en ouder
 • obesitas
 • zwangere vrouwen
 • patiënten met immunosuppressie als gevolg van een ziekte of behandeling.

Om zo goed mogelijk te anticiperen op de COVID-19-vaccinatiecampagne voor de herfst/winter 2023-2024, beveelt de HGR de toediening aan van een extra mRNA-vaccin voor de groepen 1, 2 en 3

 • Groep 1 : mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden)
  • Iedereen van 65 jaar en ouder (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
  • Personen die in een instelling voor langdurige zorg (ILZ) of verpleeghuis wonen (vergelijkbaar met vaccinatie tegen seizoensgriep);
  • Alle zwangere vrouwen in elk stadium van de zwangerschap (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
  • Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2 (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
  • Elke patiënt van 18 jaar of ouder met ten minste één comorbiditeit (onderliggende chronische aandoening, zelfs als deze gestabiliseerd is) van:
   • pulmonale oorsprong, zoals bronchiëctasieën, chronisch obstructieve longziekte (COPD), interstitiële longziekte, longembolie, pulmonale hypertensie, tuberculose, enz., inclusief ernstige astma3 en taaislijmziekte (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
   • hepatische oorsprong, zoals cirrose, niet-alcoholische vette leverziekte, alcoholische leverziekte, auto-immune hepatitis, enz;
   • renale oorsprong en mensen die dialyse ondergaan (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie);
   • metabole oorsprong, inclusief diabetes type 1 en 2 (gelijk aan seizoensgriepvaccinatie);
   • cardiale oorsprong, zoals hartfalen, coronaire hartziekte, cardiomyopathieën, cerebrovasculaire aandoeningen (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie), In dit stadium kunnen er geen definitieve conclusies worden getrokken uit het bewijs voor hypertensie en het risico op ernstige COVID-19;
   • neurologische oorsprong, ernstige psychische aandoeningen en ernstige verstandelijke beperkingen zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen, enz
   • bepaalde zeldzame ziekten (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen).
  • Elke patiënt van 18 jaar of ouder met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling (HGR 9691, 03/03/2022) als patiënten (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie) :
   • met een orgaan- of stamceltransplantatie (inclusief pre- transplantatie);
   • met immunomodulerende medicijnen;
   • die een kankerbehandeling volgen (of in de afgelopen drie jaar daarvoor behandeld zijn);
   • met primaire immuundeficiëntie (inclusief patiënten met het syndroom van Down);
   • die nierdialyse ondergaan;
   • met een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) en een laag CD4-cijfer (< 200 /mm3).
 • Groep 2 : alle "personen werkzaam in de gezondheidszorg", in en buiten zorginstellingen (vergelijkbaar met seizoensgriepvaccinatie).
 • Groep 3 : alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de "cocon"- vaccinatiestrategie) als ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten (KRINKO-risicogroepen 2 en 3).

Voor mensen van 18 tot 65 jaar die niet tot de groepen 1, 2 en 3 behoren, kan vaccinatie alleen op individuele basis worden voorgesteld na overleg met de arts.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan mensen jonger dan 65 jaar (en vooral na 50 jaar): die momenteel roken (of vroeger gerookt hebben); met lichamelijke inactiviteit; die overmatig alcohol drinken.

Op dit moment wordt, in de context van omikron-varianten, routinematige vaccinatie van gezonde kinderen, adolescenten en volwassenen onder de 64 (niet opgenomen in de hierboven beschreven groepen) niet aanbevolen door de HGR.

Meer info: Hoge Gezondheidsraad. COVID-19-vaccinatie - Vaccinatie- strategie voor de Belgische bevolking voor 2023-2024. Brussel: HGR; 2023. Advies nr. 9766.


Abonneer u op de nieuwsbrief