FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

VRS (volwassenen): nieuw advies HGR

gepubliceerd op maandag 15 januari 2024

De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht over vaccinatie tegen RSV (volwassenen).

Risicofactoren voor een ernstige RSV-ziekte omvatten:
 Chronische luchtwegaandoeningen (COPD, astma, bronchiëctasieën, interstitiële longziekten, chronisch ademhalingsfalen)
 Chronisch hartfalen
 Chronische nierziekte
 Diabetes
 Obesitas
 Immuundeficiëntie, waaronder patiënten met solide kanker of hematologische maligniteiten, gebruik van immunosuppressieve geneesmiddelen, solide orgaantransplantatie, allogene celtransplantatie
 Patiënten in instellingen

• Met het oog op de hoge morbiditeit en mortaliteit in verband met RSV-infecties bij patiënten met gekende risicofactoren, het gebrek aan doeltreffende antivirale therapie, maar ook de beperkte gegevens over de werkzaamheid van het vaccin op ernstige ziekte, vooral bij kwetsbare patiënten, concludeert de Hoge Gezondheidsraad dat RSV- vaccinatie op individuele basis aangeboden kan worden aan risicopatiënten van ouder dan 60 jaar met minimaal één risicofactor op ernstige RSV-ziekte.

• De aanbevolen dosis is een enkele IM-injectie.

• Met het oog op de pre-COVID seizoensgebondenheid van RSV, zijn september/oktober de voorkeursmaanden voor vaccinatie

• Arexvy® (GSK) is sinds halverwege augustus 2023 op de Belgische markt verkrijgbaar. Er zullen in de komende maanden nog twee andere vaccins bijkomen (Pfizer en Moderna).

Meer Info: Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen RSV (volwassenen). Brussel: HGR; 2023. Advies nr. 9725.


Abonneer u op de nieuwsbrief