FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

RSV: vaccinatie van de moeder

gepubliceerd op maandag 5 februari 2024

Het BCFI publiceert een artikel in Folia Pharmacotherapeutica, over passieve bescherming tegen RSV van zuigelingen door vaccinatie van de moeder.

Met de commercialisering van Abrysvo® is er in België een eerste RSV-vaccin bestemd voor de passieve bescherming van zuigelingen via vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap (tussen week 24 en 36).

Vaccinatie van de moeder leidt tot een daling van het aantal symptomatische RSV-infecties bij zuigelingen tijdens de eerste 180 dagen na de geboorte, met een bescherming van 51% (alle infecties) tot 69% (ernstige infecties) en een Number Needed to Vaccinate (NNV) van 58 resp. 81.

Belangrijke vragen blijven onbeantwoord (bv. over toediening aan vrouwen met een hoogrisicozwangerschap en over effect op mortaliteit) en de veiligheid moet beter worden gedocumenteerd.

Het vaccin is duur en wordt niet terugbetaald (situatie op 10/01/2024).

Meer infos: BCFI. Passieve bescherming tegen RSV van zuigelingen door vaccinatie van de moeder. Folia Pharmacotherapeutica januari 2024.


Abonneer u op de nieuwsbrief