FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Actualiteitprint

RSV: een tweede vaccin beschikbaar

gepubliceerd op woensdag 31 januari 2024

Een tweede vaccin tegen respiratoir syncytieel virus (RSV) is sinds 10 januari 2024 beschikbaar in België: Abrysvo®.

Abrysvo® werd in juni 2023 vergund op Europees niveau via een versnelde evaluatieprocedure. Een eerste RSV-vaccin, Arexvy®, werd gecommercialiseerd in augustus 2023.

Abrysvo® heeft – net zoals Arexvy® – als indicatie de actieve immunisatie van volwassenen ≥ 60 jaar ter preventie van RSV-gerelateerde lage luchtwegaandoeningen. In dit artikel bespreken we de gegevens over werkzaamheid en veiligheid van Abrysvo® bij volwassenen ≥ 60 jaar.

De Hoge Gezondheidsraad (Advies 9725, september 2023) stelt dat RSV-vaccinatie op individuele basis kan aangeboden worden aan patiënten > 60 jaar met minstens één risicofactor voor ernstige RSV-ziekte (o.a. chronische longaandoening, chronisch hartfalen, immuundeficiëntie).

Abrysvo® heeft daarenboven als indicatie de passieve bescherming van zuigelingen tot en met 6 maand oud tegen RSV-gerelateerde lage-luchtwegaandoeningen door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap (tussen week 24 en 36 van de zwangerschap). Arexvy® heeft deze indicatie niet. De werkzaamheid en veiligheid van Abrysvo® ter bescherming van de zuigeling wordt in een apart artikel besproken: zie “Passieve bescherming tegen RSV van de zuigeling door vaccinatie van de moeder” [Folia januari 2024].

Het vaccinatieschema voor Abrysvo® bestaat uit 1 injectie intramusculair (musculus deltoideus). De noodzaak van een herhalingsinenting is niet vastgesteld.

De kostprijs van Abrysvo® bedraagt € 185,10 voor 1 injectie. De RSV-vaccins worden niet terugbetaald.

Meer info (werkzaamheid en veiligheid, enz.): BCFI. Tweede RSV-vaccin: werkzaamheid en veiligheid bij 60-plussers.


Abonneer u op de nieuwsbrief