FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Waarschuwing / disclaimer

Vax Info houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR - Verordening EU 2016/679) en de Belgische wet van 30 juli 2018 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website, in het bijzonder hun identiteit, worden gerespecteerd. Bezoekers moeten geen persoonlijke gegevens meedelen als ze de website bezoeken. Sommige gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze website, door middel van cookies die informatie als IP-adres, gebruikt toestel, surfgedrag, tijdsduur en gebruik van de site, taal, type browser, … registreren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruik voor interne statistische doeleinden om de kwaliteit van de site en de gebruikservaring te verbeteren. Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om gegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring hieronder.
Elke in België werkende arts en gezondheidspersoneel die de maandelijkse elektronische nieuwsbrief Vax Info wil ontvangen, kan zich hiervoor gratis registreren op de website. U dient alleen uw naam, voornaam, postcode en email-adres op te geven. Deze gegevens worden opgenomen in een databank die beheerd wordt door Vax Info. Onbevoegde personen hebben geen toegang tot deze gegevens. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Ze worden niet doorgegeven aan derden in binnen- of buitenland. Ze worden nooit gebruikt voor publicitaire of marketing doeleinden. Vax Info bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Elke nieuwsbrief bevat een hyperlink waarmee u zich kunt uitschrijven. De gegevens van personen die zich hebben uitgeschreven, worden uit het gegevensbestand verwijderd.

Verwerkingsverantwoordelijke
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Impact Santé vzw
. 65 Sans Soucistraat - 1050 Brussel
info vaxinfo.org

Waar kan u terecht met klachten?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaand adres.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
contact@apd-gba.be

Cookie beleid
De website Vax Info kan u vragen om het gebruik van cookies te aanvaarden. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij het gebruik van de website op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. We maken daarbij gebruik van Google Analytics, dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via deze cookies krijgt Vax Info informatie over het bezoek op de website, zoals bezoekersaantallen en de geraadpleegde thema’s.
Meer informatie over de Google Analytics-cookies vindt u hier.
Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Maar persoonlijke gegevens die u ons hebt doorgegeven, bijvoorbeeld bij uw inschrijving op de nieuwsbrief, kunnen eventueel aan de informatie van de cookies worden gekoppeld.
De meeste internetgebruikers aanvaarden de cookies automatisch, maar u kan desgewenst uw computer zo instellen dat deze cookies worden geweigerd of dat u verwittigd wordt voor een cookie wordt geïnstalleerd. Meer informatie hierover vindt u op uw navigator. Indien u deze cookies weigert, kunnen bepaalde interactieve functies van deze of andere websites mogelijk niet of moeilijk gebruikt worden.

Dit Privacy Statement werd op 7 januari 2020 aangepast. Wij zullen deze pagina af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld de regels rondom cookies wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina voor de laatste versie.


Abonneer u op de nieuwsbrief