FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Veiligheid vaccinsprint

Wat zit er in een vaccin?

gepubliceerd op maandag 15 april 2019

De formulering of samenstelling van een vaccin is van groot belang voor de werkzaamheid, de veiligheid en de houdbaarheid van een vaccin. Naast de werkzame stof bevat een vaccin een aantal hulpstoffen en mogelijk ook bepaalde reststoffen. In dit artikel bespreken we de verschillende bestanddelen van een vaccin.

lees meer

Pandemisch griepvaccin en narcolepsie

gepubliceerd op woensdag 3 september 2014

Studies uit diverse landen tonen een mogelijk verband tussen de toediening van het monovalent vaccin tegen de pandemische griep in 2009 en het optreden van sommige gevallen van narcolepsie. Dit verband werd evenwel niet teruggevonden in alle landen waar het pandemische griepvaccin werd toegediend. De pathogenese van deze aandoening blijft onzeker en meerdere hypothesen worden bestudeerd. Het is belangrijk om te onderstrepen dat tot nu toe nog nooit enig verband werd aangetoond tussen de toediening van het standaard, trivalente seizoengriepvaccin en het optreden van narcolepsie.

lees meer

Verregaande controle

gepubliceerd op woensdag 3 september 2014

Anders dan gewone medicamenten worden vaccins lot per lot gecontroleerd voor ze op de markt worden gebracht en dit onafhankelijk van de producent. De fabrikant moet de werkzaamheid, de veiligheid en de kwaliteit van het product aantonen. Vervolgens moet elk lot ter controle voorgelegd worden aan een onafhankelijk laboratorium hiertoe aangeduid door de overheid. In België gebeurt die controle door de dienst Biologische Standaardisatie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).

lees meer

Aluminium : en goed bestudeerd adjuvans

gepubliceerd op vrijdag 2 mei 2014

De Franse Hoge Gezondheidsraad heeft de veiligheid van aluminium als adjuvans in sommige vaccins onderzocht. De Raad komt tot het besluit dat er op basis van de huidige wetenschappelijke gegevens geen reden is om de veiligheid van vaccins die aluminium bevatten in vraag te stellen.

lees meer

Vaccineren... of niet vaccineren : that’s the question

gepubliceerd op dinsdag 23 april 2013

Human Immunology gaat in een recent artikel in op de argumenten tegen vaccinatie, een onderwerp dat ook al geregeld aan bod is gekomen in Vax Info.

lees meer


Abonneer u op de nieuwsbrief