FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Hibprint

Resultaten van de vaccinatie

gepubliceerd op woensdag 1 mei 1996

Zoals in Finland lijkt de veralgemeende Hib-vaccinatie ook in Nederland, Engeland en Wales alle Hib-ziekten sterk te doen afnemen.

In Nederland werd het totaal aantal gevallen van Hib-meningitis bij kinderen geboren in de periode van 1 april 1993 tot 1 april 1995 (vaccinatieperiode) vergeleken met het aantal meningitispatiënten door Hib in een controlegroep van kinderen geboren van 1 april 1991 tot 1 april 1993.
Kinderen geboren op en na 1 april 1993 werden gevaccineerd met het PRP-T vaccin (Act-Hib Pasteur Mérieux MSD) aan 3, 4, 5 en 11 maanden, samen met het Nederlands diphterie-kinkhoest-tetanus-poliomyelitisvaccin (DKTP). In de controlegroep worden 185 gevallen van bacteriologisch bewezen Hib-meningitis geregistreerd, tegenover 19 in de groep geboren na 1 april 93. Van deze 19 patiënten waren er 12 jonger dan 5 maanden, waardoor ze slechts éénmaal waren gevaccineerd. De zeven overige (oudere) patiënten werden niet gevaccineerd.
Meningitis door Hib werd niet meer waargenomen bij kinderen na ten minste tweevoudige vaccinatie met het Hib- vaccin tijdens de eerste levensmaanden.
Een studie die nog aan de gang is moet uitwijzen of dit ook geldt voor andere invasieve Hib-infecties zoals epiglottitis, cellulitis, sepsis, arthritis, osteomyelitis... De Finse gegevens waaruit het verdwijnen van alle Hib-ziekten na vaccinatie blijkt, suggeren dat dit ook in Nederland zal gebeuren.
Wat de kinderen jonger dan 5 maand betreft, tonen gegevens uit Finland en de Verenigde Staten aan dat vaccinatie leidt tot eradicatie van Hib bij dragers. Omdat de mens de enige bekende gastheer voor deze bacterie is, verdwijnt daardoor het reservoir voor de verspreiding van deze kiem.
Zeer recente gegevens uit Engeland en Wales tonen aan dat het aantal gevallen van invasieve Hib-aandoeningen na 2 jaar veralgemeende vaccinatie van kinderen jonger dan 5 jaar, is gedaald van 30,9 gevallen per 100.000 in 1991-1992 (369 gevallen) tot 2,0 per 100.000 in 1993-1994 (24 gevallen). Dit betekent dus dat het aantal gevallen gedaald is van 1 op 3.200 tot 1 op 50.000 kinderen.

Prof. Dr. R. Clara

Bronnen :
 Van Alphen L. al. Uitblijven van meningitis door Haemophilus influenzae type b in Nederland na tweevoudige vaccinatie. Ned Tijdschr Geneesk 1995. 139 : 880-884.
 Conyn-van Spaendonck M. et al. Pediatrische surveillance van invasieve infecties door Haemophilus influenzae type b bij kinderen in de periode na introductie van de vaccinatie. Ned Tijdschr Geneesk 1995. 139 : 885-890
 Hargreaves R. M. et al. Changing patterns of invasive Haemophilus influenzae disease in England and Wales after introduction of the Hib vaccination programme. Br Med J 1996; 312 : 160-161.


Abonneer u op de nieuwsbrief