FR | NL
Home | Over Vax Info | Links | Contacteer ons

Bofprint

gepubliceerd op zondag 16 december 2012

Ouders vragen of ze hun zeer allergische zoon van 5 jaar nu al moeten vaccineren tegen bof. Hij heeft nog nooit een MBR vaccin gehad wegens extreme allergie als baby. De kinderarts raadt hen aan nog te wachten tot de leeftijd van 10 jaar. Is dit dan op tijd om complicaties van bof ter hoogte van de testes te voorkomen ? Hoe reëel is de kans dat hij op deze leeftijd met bof in aanraking komt gezien de epidemie zich vooral nu afspeelt tussen adolescenten ? Als het kind zich nu toch laat vaccineren, wanneer moet dan het rappel gebeuren ?

Er bestaan weinig argumenten om de vaccinatie uit te stellen. Integendeel zelfs, de huidige opstoten van bof zijn eerder een reden om niet langer te wachten met de vaccinatie.
Een allergie is geen contra-indicatie, behalve wanneer het kind allergisch is voor de vaccinbestanddelen. Bij twijfel kan de vaccinatie in een beschermd (ziekenhuis)milieu worden toegediend waar adequaat kan opgetreden worden indien er zich een ernstige reactie zou voordoen (zie de recente aanbevelingen van de Hoge gezondheidsraad in verband met anafylactische reactie na vaccinatie).
Wat het rappel betreft geldt het normale schema : op 10 à 13 jaar.

Dr. Marc Raes
Pediater

Referenties :
Preventie en aanpak van anafylactische shock bij vaccinatie van kinderen. Advies van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8802.
Voor informatie over de epidemie in België, BCFI

Moet het tweede mazelen-bof-rubellavaccin gelet op het toenemend aantal gevallen van bof, vervroegd worden toegediend in plaats van op de aanbevolen leeftijd van 11 jaar?

Neen, het advies van de afdeling Toezicht Volksgezondheid is eenduidig: er wordt alleen een inhaalvaccinatie aangeboden, niet het vervroegen van de vaccinatie.
Meer informatie.


Abonneer u op de nieuwsbrief