FR | NL

Artikelen chronologisch

Kinkhoest

Pertussis in Frankrijk : Epidemiologie (...)

gepubliceerd op donderdag 1 mei 2008

Door de systematische vaccinatie van jonge kinderen tegen kinkhoest is de epidemiologie van de infectie verschoven: de infectie komt vooral voor bij jonge kinderen die nog niet zijn gevaccineerd en bij jongeren en volwassenen met een verminderde vaccinatie-immuniteit. Dat blijkt uit een recente studie in Frankrijk van het Institut de Veille Sanitaire (InVS) waarin alle geregistreerde kinkhoestinfecties tussen 2000 en 2005 werden onderzocht.

lees meer

Kinkhoest

Toename kinkhoest in Antwerpen

gepubliceerd op donderdag 1 mei 2008

Volgens een studie van de Dienst infectieziektebestrijding Antwerpen is er sinds 2004 in de provincie Antwerpen sprake van een toename van het aantaal kinkhoestgevallen.

lees meer

Mazelen

Epidemies in Europa (2007)

gepubliceerd op zaterdag 1 december 2007

De voorbije jaren worden regelmatig epidemies van mazelen gemeld in diverse Europese landen.

lees meer

Diverse onderwerpen

Nieuwe vaccins : het belang van goede (...)

gepubliceerd op zaterdag 1 december 2007

In het recente verleden is het een aantal keren gebeurd dat de controverse rond vaccinatie geleid heeft tot een sterke daling van de vaccinatiegraad. Met de nieuwe HPV-vaccins is het belangrijk lessen te trekken uit die incidenten, om te vermijden dat een te snelle of onzorgvuldige introductie en marketing van vaccins of een foute communicatie, het vertrouwen van het publiek in de HPV-vaccinatie en in vaccinatie in het algemeen, in het gevaar zou brengen.

lees meer

Rotavirus

Kosten effectiviteitsanalyse

gepubliceerd op zaterdag 1 december 2007
Onder leiding van gezondheidseconoom Professor Philippe Beutels voerde het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (Universiteit Antwerpen) een kosten-effectiviteits-analyse uit van een veralgemeend vaccinatieprogramma tegen het rotavirus. Het rapport concludeert dat de gezondheidswinst bij een veralgemeende vaccinatie van jonge kinderen, eerder beperkt is ten (...) lees meer

HPV (humaan papillomavirus)

De puntjes op de i

gepubliceerd op zaterdag 1 december 2007
Naar aanleiding van het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over de HPV-vaccinatie (HPV Vaccinatie ter Preventie van Baarmoederhalskanker in België : Health Technology Assessment), is enige discussie ontstaanover de precieze impact van deze vaccinatie. Beide beschikbare vaccins beschermen tegen HPV types 16 en 18 (Gardasil™) beschermt (...) lees meer

Griep

Bilan griepseizoen 2007

gepubliceerd op maandag 1 oktober 2007
De griepepidemie 2006-2007 was van gemiddelde intensiteit. In vergelijking met het voorgaande griepseizoen (2005-2006), werd deze epidemie echter gekenmerkt door een vroeger begin en een hogere intensiteit. De piek van de epidemie vond midden februari (week 7) plaats, waarbij tot in 10% van de consultaties een griepaal syndroom kon worden vastgesteld. Hierbij werden (...) lees meer

HPV (humaan papillomavirus)

Aanbevelingen van de HGR

gepubliceerd op maandag 1 oktober 2007

De Hoge Gezondheidsraad heeft inmei 2007 een advies gepubliceerd inverband met de vaccinatie tegen hethumaan papillomavirus.

lees meer
Abonneer u op de nieuwsbrief