FR | NL

Artikelen chronologisch

Hepatitis A

Universele vaccinatie

gepubliceerd op maandag 1 oktober 2007

Toen het hepatitis A-vaccin in het begin van de jaren ’90 werd geïntroduceerd, werd het in de meeste landen alleen aanbevolen voor hoog risicogroepen. Dit is nog steeds het standpunt van de Hoge Gezondheidsraad (zie «Voor depraktijk»). Gezien de epidemiologie van deze infectie, heeft een dergelijke strategie slechts een beperkte impact op de incidentie van de ziekte in de algemene bevolking.

lees meer

Diverse onderwerpen

Schoolgezondheidszorg : Vaccinatie in Vlaanderen

gepubliceerd op zaterdag 1 september 2007

Sinds de oprichting van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) op 1 september 2000 behoren de vaccinaties van schoolgaande kinderen in Vlaanderen (voorheen waargenomen door de centra medisch schooltoezicht) tot hun takenpakket. In deze bijdrage wordt een bondig overzicht gegeven van de wettelijke bepalingen bij deze vaccinatieopdracht.

lees meer

Griep

Doeltreffenheid van vaccinatie van verzorgend

gepubliceerd op dinsdag 1 mei 2007

In België beveelt de Hoge Gezondheidsraad de vaccinatie tegen Influenza ten zeerste aan voor alle personen werkzaam in de gezondheidssector en in rechtstreeks contact met risicopersonen. Een recent grootschalig onderzoek in Groot-Brittannië onderstreept het belang van deze aanbeveling.

lees meer

Gezondheidspersoneel

Huisartsen : Vaccinatiegraad

gepubliceerd op dinsdag 1 mei 2007

Huisartsen kunnen, door hun herhaalde patiëntencontacten, een belangrijk reservoir van besmettelijke ziekten zijn die ze kunnen overdragen op hun patiënten. Ze lopen ook een verhoogd risico op bepaalde infecties, zoals bv. hepatitis B door een prikaccident.

lees meer

Rotavirus

Incidentie en gevolgen van een infectie

gepubliceerd op dinsdag 1 mei 2007

Een recente studie toont de hoge incidentie van gastro-enteritis ten gevolge van het rotavirus bij kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar. De gevolgen in termen van morbiditeit, opname in het ziekenhuis en absenteïsme voor de ouders zijn verre van verwaarloosbaar. Vaccinatie biedt dus duidelijke voordelen, zowel voor de volksgezondheid als gezondheidseconomisch.

lees meer

HPV (humaan papillomavirus)

Het Humaan Papillomavirus en baarmoederhalskanker

gepubliceerd op dinsdag 1 mei 2007

Baarmoederhalskanker is in België de vijfde belangrijkste kanker bij de vrouw (na borst-, colon-, eileider- en rectumkanker). Elk jaar worden ongeveer 700 vrouwen getroffen door een invasieve baarmoederhalskanker die niet tijdig werd opgespoord. Naar schatting 200 à 300 vrouwen zouden hierdoor elk jaar overlijden.

lees meer

Hepatitis A

Hepatitis A en reis

gepubliceerd op dinsdag 1 mei 2007
Reisvaccinatie: update 2011 Actualisering 2009 lees meer

Diverse onderwerpen

WHO: belang van vaccinatie en vaccinatiegraad

gepubliceerd op vrijdag 1 december 2006

Het onmiskenbare succes van vaccinaties mag ons niet doen vergeten dat er nog grote inspanningen nodig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft een indrukwekkend overzicht gemaakt van de impact van vaccinaties over de voorbije jaren. Tegelijk onderstreept de WGO dat in 2002 nog steeds 2,5 miljoen kinderen beneden 5 jaar zijn overleden aan ziekten die via vaccinatie kunnen vermeden worden (waarvan 75% in Afrika en Zuid-Oost-Azië). Daarom stelt de WGO voor om nationale meerjaren-plannen voor vaccinatie op te stellen in het kader van een Global Immunization Vision and Strategy (GIVS) voor 2006-2015.

lees meer
Abonneer u op de nieuwsbrief