FR | NL

Artikelen chronologisch

Hepatitis A

Impact van universele vaccinatie

gepubliceerd op donderdag 1 december 2005

Vaccinatie tegen hepatitis A werd aanvankelijk alleen aanbevolen voor risicogroepen. In navolging van aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Centers for Disease Control and Prevention zijn sinds 1997-1999 in verschillende landen en streken met een matige endemiciteit algemene vaccinatieprogramma’s gestart.

lees meer

Pneumokokken

Vaccinatie van volwassenen tegen pneumokokken

gepubliceerd op donderdag 1 september 2005
Een werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad heeft eind 2004 de beschikbare wetenschappelijke literatuur over de pneumokokkenvaccinatie voor volwassenen bestudeerd. Op basis hiervan werd een nieuw advies geformuleerd dat ter goedkeuring voorgelegd werd aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Streptococcus pneumoniae blijft de belangrijkste oorzaak van pneumonie. Bij 5 à 30% (...) lees meer

Griep

Een rondetafel over het beleid inzake griep (...)

gepubliceerd op donderdag 1 september 2005
Op 23 november 2004 at in Neder-Over-Hembeek een ronde tafel plaats betreffende griep in Belgïe. Bedoeling was om alle betrokkenen samen te brengen en hen een aantal concrete vragen voor te leggen, in de hoop preciese antwoorden te krijgen over een verbetering van de vaccinatie en over een aangepaste behandeling. Algemeen wordt verwacht dat in de komende jaren een (...) lees meer

Mazelen

Mazelen in Brussel (voorjaar 2004)

gepubliceerd op donderdag 1 september 2005
Mazelen veroorzaakt jaarlijks wereldwijd een miljoen doden en is nog altijd een van de voornaamste ziektes die door vaccinatie kunnen worden voorkomen. Het Europees Regionaal Bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) wil mazelen tegen 2010 uit de regio elimineren [1]. Eliminatie van mazelen wil zeggen dat er geen langdurige transmissie meer is van het virus en (...) lees meer

Epidemiologie

Wallonïe : Vaccinatiegraad tussen 18 en 24 maanden

gepubliceerd op donderdag 1 september 2005
Het behoud van een goede vaccinatiegraad is een zeer belangrijk aspect van de volksgezondheid. Doelstelling is niet alleen om elk kind afzonderlijk te beschermen, maar ook om te komen tot een groepsbescherming waardoor men bepaalde infectieziekten onder controle kan houden en eventueel zelfs kan elimineren. Bij gebrek aan een centraal vaccinatieregister is een (...) lees meer

Migranten, reizen

Reisvaccinaties: actualiteit 2005

gepubliceerd op zondag 1 mei 2005

Dit artikel geeft een update inzake reisvaccinaties.

lees meer

Pneumokokken

Infecties bij jonge kinderen in België

gepubliceerd op zondag 1 mei 2005

Haemophilus influenzae type b, N. meningitidis en S. pneumoniae vormen samen de 3 voornaamste bacteriën met een polysaccharidekapsel die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor invasieve bacteriële infecties en meningitis. De systematische vaccinatie met het Hib vaccin heeft de ernstige infecties met Haemophilus influenzae type b zeer sterk doen dalen en het recentere geconjugeerde meningokokken C vaccin bewees zijn doeltreffendheid in de verschillende vaccinatiecampagnes.De komst van geconjugeerde pneumokokkenvaccins biedt nu de mogelijkheid om kinderen vanaf de leeftijd van 2 maanden te beschermen.

lees meer

Hepatitis B

Hepatitis B bij bewoners van een bejaardentehuis

gepubliceerd op zondag 1 mei 2005

Een melding van een acute hepatitis B bij een drieëntachtigjarige dame die al geruime tijd in een bejaardeninstelling verbleef, leidde in 2002 tot het ontdekken van viergelijkaardige acute infecties bij de medebewoners. Aan de basis lag het gemeenschappelijk gebruik van een capillaire prikpen voor de bepaling van glycemie.

lees meer
Abonneer u op de nieuwsbrief