FR | NL

Artikelen chronologisch

0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ... | 256

Zona

Nieuw advies Hoge Gezondheidsraad

gepubliceerd op maandag 4 december 2017

De Hoge Gezondheidsraad heeft in juli 2017 een nieuw advies uitgebracht over de vaccinatie tegen het varicella-zostervirus (VZV). Volgens de HGR moet vaccinatie met een enkelvoudige dosis Zostavax® op individueel niveau in overweging worden genomen voor personen ouder dan 65 jaar. De voordelen van een algemeen vaccinatieprogramma op populatieniveau moeten nog verder onderzocht worden.

lees meer

Meningokokken

Advies Hoge Gezondheidsraad

gepubliceerd op maandag 4 december 2017

De Hoge Gezondheidsraad heeft in april 2017 een advies uitgebracht over vaccinatie tegen meningokokken groep B (MenB). De HGR is van oordeel dat er momenteel onvoldoende argumenten zijn om het vaccin routinematig aan te bevelen voor zuigelingen en adolescenten. Op het vlak van individuele bescherming kan het vaccin aan elke persoon vanaf de leeftijd van 2 maanden worden toegediend. De HGR beveelt de vaccinatie wel aan voor personen met een risico op een invasieve meningokokkeninfectie, ongeacht hun leeftijd.

lees meer

Griep

Seizoensgriep 2017 - 2018: adviezen van de (...)

gepubliceerd op donderdag 14 september 2017

Voor het seizoen 2017 – 2018 zijn twee tetravalente influenzavaccins en één trivalent vaccin beschikbaar. In dit artikel bespreken we de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Belgische Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) over de griepvaccinatie.

lees meer

Griep

Doeltreffendheid en werkzaamheid van influenzavacc

gepubliceerd op donderdag 14 september 2017

In dit artikel geven we een overzicht van een aantal recente studies over de doeltreffendheid en de veiligheid van vaccinatie tegen de seizoensgriep, met bijzondere aandacht voor bepaalde risicogroepen.

lees meer

Mazelen

Subacute scleroserende panencefalitis (SSPE): (...)

gepubliceerd op donderdag 14 september 2017

Subacute scleroserende panencefalitis (SSPE) is een zeer ernstige, vrijwel altijd dodelijke maar gelukkig zeer zeldzame complicatie van mazelen. Een aantal recente studies, onder meer in Californië, suggereren dat deze complicatie veel minder zeldzaam is dan tot nu toe werd aangenomen.

lees meer

Mazelen

Epidemieën in Europa en België in 2017

gepubliceerd op donderdag 14 september 2017

In de eerste helft van 2017 zijn in diverse Europese landen uitbraken van mazelen gesignaleerd. Ook Wallonië werd in 2017 getroffen, met bijna 300 aangegeven gevallen. Einde juni 2017 was er ook een mazelenuitbraak in de gevangenis van Gent.

lees meer

Varicella

Advies Hoge Gezondheidsraad vaccinatie (...)

gepubliceerd op donderdag 14 september 2017

De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht over de vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen varicella. De HGR is overtuigd van het voordeel van de varicellavaccinatie (met twee dosissen) en van het nut van een twee dosissen vaccinatie, maar beveelt dit momenteel niet veralgemeend aan.

lees meer

Migranten, reizen

Reisgeneeskunde deel 2 Niet-vaccineerbare (...)

gepubliceerd op donderdag 14 september 2017

Dit artikel vervolledigt het dossier gepubliceerd in Vax Info nr 77 van mei 2017 over door vaccinatie vermijdbare infectieziekten op reis. In dit artikel komen infectieziekten aan bod waarvoor (nog) geen vaccin bestaat: malaria, dengue, chikungunya, West-Nile koorts, zika en MERS-CoV.

lees meer

0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ... | 256
Abonneer u op de nieuwsbrief