FR | NL

Artikelen chronologisch

0 | ... | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256

Kinkhoest

Verspreiding binnen het gezin

gepubliceerd op dinsdag 1 oktober 2002
In België werd de veralgemeende vaccinatie tegen kinkhoest gestart in de jaren ‘50. Deze vaccinatie gebeurde voornamelijk met het Combivax®GSK-vaccin, en bestond uit 3 basisinentingen op de leeftijd van 3, 4 en 5 maanden en een boosterdosis op 13-14 maanden. Dankzij de doeltreffendheid van de gebruikte vaccins en de hoge vaccinatiegraad in de bevolking, zag men in het (...) lees meer

Tetanus

Vaccinatiebeleid kan beter

gepubliceerd op woensdag 1 mei 2002

Alhoewel tetanus vrijwel altijd te voorkomen is door een aangepaste profylaxe, blijkt uit een onderzoek aan de Universiteit Antwerpen dat in 2000 in Vlaanderen waarschijnlijk 14 tetanusgevallen optraden, terwijl slechts één geval werd aangegeven.

lees meer

Meningokokken

Preventie

gepubliceerd op dinsdag 1 januari 2002
Acute meningitis is de meest frequente levensbedreigende infectieziekte bij jonge kinderen en adolescenten. Meningitis kan door vele microben veroorzaakt worden. Het belang van een specifiek pathogeen als verwekker van meningitis is niet alleen afhankelijk van de epidemiologie van de kiem, maar ook van de leeftijd en de immuuntoestand van de gastheer. Over het (...) lees meer

Pneumokokken

Nieuw geconjugeerd pneumokokkenvaccin voor (...)

gepubliceerd op dinsdag 1 januari 2002
Pneumokokken zijn op wereldvlak de voornaamste verwekker van ernstige bacteriële infecties bij kinderen. Op basis van hun polysaccharidecapsel worden een groot aantal pathogene serotypes gekarakteriseerd. Jonge kinderen zijn dragers in de nasopharynx. Er is een toenemende resistentie aan macroliden en penicilline. De beschikbaarheid van een nieuw geconjugeerd (...) lees meer

Diverse onderwerpen

Waarom een vaccinatiekaart ?

gepubliceerd op maandag 31 december 2001

De vaccinatiekaart vormt een essentieel bestanddeel van een effectief vaccinatieprogramma. Wij geven hier een overzicht van de vele voordelen ervan, en beschrijven hoe zo’n kaart eruit kan zien.

lees meer

Epidemiologie

Vaccinatiegraad : Het kan beter...

gepubliceerd op maandag 1 oktober 2001
In 1999 werd een studie uitgevoerd met behulp van een random cluster sample van kinderen tussen 18 en 24 maanden om de vaccinatiegraad in de Vlaamse en de Franse Gemeenschap na te gaan. Daarbij werd uitgegaan van de gegevens op de vaccinatiekaart. Via interviews met de ouders werd gepeild naar de redenen om hun kind al dan niet te laten vaccineren. Daarbij werden een (...) lees meer

Epidemiologie

Acute viral hepatitis

gepubliceerd op woensdag 1 oktober 1997

In vergelijking met 1982-84 stelt men in 199-92 een daling vast van de incidentie van gevallen van acute virale hepatitis die op basis van klinische gegevens werden opgespoord in de huisartsenpraktijken én serologisch werden bevestigd. De gemiddelde leeftijd van besmetting met hepatitis A situeert zich hoger dan vroeger, en ligt nu boven 20 jaar.

lees meer

Lymeziekte

Lyme

gepubliceerd op donderdag 1 mei 1997

De ziekte van Lyme staat sinds een 15-tal jaren in de belangstelling. De incidentie is hoog en daarom zijn bepaalde voorzorgsmaatregelen aangewezen voor wie zich naar bepaalde streken begeeft. Een experimenteel vaccin wordt momenteel getest.

lees meer

0 | ... | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256
Abonneer u op de nieuwsbrief