FR | NL

Artikelen chronologisch

0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ... | 256

Migranten, reizen

Vaccinatie asielzoekers en vluchtelingen

gepubliceerd op woensdag 26 april 2017

Asielzoekers en vluchtelingen zijn een kwetsbare groep die beschermd dient te worden tegen infectieziekten. Met het oog hierop, maar ook om het eventuele risico op verspreiding van infectieziekten in de algemene bevolking te beperken, besliste de Vlaamse overheid dat iedereen die in Vlaanderen of in het Brussels hoofdstedelijk gewest verblijft het aanbod tot (inhaal-)vaccinatie moet krijgen in overeenstemming met de geldende leeftijdsspecifieke aanbevelingen.

lees meer

Migranten, reizen

Vaccinatie van vluchtelingen en asielzoekers (...)

gepubliceerd op woensdag 26 april 2017

Het beleid inzake de vaccinatie van vluchtelingen en asielzoekers in de Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B) verschilt niet van dat van andere nieuwkomers. Het aanbevolen vaccinatieschema is dat van de FW-B, inbegrepen de inhaalvaccinaties.

lees meer

Migranten, reizen

Vaccineerbare infectieziekten / Actualisering

gepubliceerd op woensdag 26 april 2017

In dit artikel overlopen we een aantal geactualiseerde gegevens in verband met reisgeneeskunde, met een focus op vaccineerbare infectieziekten. Deze actualisering is gebaseerd op de consensusteksten 2016-2017 van de Wetenschappelijke Studiegroep Reisgeneeskunde België.

lees meer

Zona

Is vaccinatie van ouderen nodig?

gepubliceerd op dinsdag 25 april 2017

Zona of gordelroos (Herpes zoster) is een pijnlijke aandoening. Het ontstaat door reactivatie van het varicella-zoster-virus als gevolg van een vaak leeftijdsgebonden verminderde specifieke cellulaire immuniteit en/of een verworven immuundeficiëntie. Een Belgisch-Nederlandse expertengroep pleit in een recent rapport voor een veralgemeende vaccinatie van 65-plussers tegen zona, in navolging van onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland adviseert de Gezondheidsraad echter om ouderen momenteel niet van overheidswege vaccinatie tegen zona aan te bieden. In België heeft de Hoge Gezondheidsraad nog geen advies uitgebracht over deze vaccinatie.

lees meer

Mazelen

De situatie in België in 2016

gepubliceerd op woensdag 7 december 2016

Mazelen zijn nog altijd niet geëlimineerd in België. Sinds de laatste epidemie in 2011 (met een incidentie van 54,9 gevallen/1.000.000 personen per jaar), schommelde de incidentie in de periode 2013-2015 tussen 3,5 en 6,1 gevallen /1.000.000 personen per jaar. In de eerste helft van 2016 zijn opnieuw enkele kleine epidemieën opgedoken. Dit onderstreept het belang om een voldoende hoge vaccinatiegraad na te streven en de vereiste voorzorgsmaatregelen te nemen in geval van een mazelen uitbraak.

lees meer

Diverse onderwerpen

Rappelvaccinatie voor kinderen tussen 5 - 6 (...)

gepubliceerd op woensdag 7 december 2016

Naast de vaccinatiegraadstudie van zuigelingen in Wallonië werd in 2015 ook een enquête georganiseerd naar het DTPa-IPV rappel bij leerlingen van het 2de jaar van het basisonderwijs in Brussel en Wallonië.

lees meer

Diverse onderwerpen

Vaccinatiegraad van zuigelingen in Wallonië

gepubliceerd op woensdag 7 december 2016

Bij gebrek aan een gecentraliseerd vaccinatieregister zijn enquêtes naar de vaccinatiegraad de beste methode om de efficiëntie van een vaccinatieprogramma te meten. In de loop van 2015 werd de vaccinatiegraad van zuigelingen tussen 18 en 24 maanden in Wallonië voor de tiende keer onderzocht.

lees meer

Griep

Onderzoek motivatie griepvaccinatie gezondheidswer

gepubliceerd op woensdag 7 december 2016

In het kader van de doelstelling van de Vlaamse Gemeenschap om de vaccinatiegraad voor griep bij gezondheidswerkers tegen 2020 te verhogen tot 80%, werd in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een studie uitgevoerd (1) om inzicht te verwerven in de succesfactoren en knelpunten van griepvaccinatie voor gezondheidswerkers.

lees meer

0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ... | 256
Abonneer u op de nieuwsbrief