FR | NL

Artikelen chronologisch

Veiligheid vaccins

Pandemisch griepvaccin en narcolepsie

gepubliceerd op woensdag 3 september 2014

Studies uit diverse landen tonen een mogelijk verband tussen de toediening van het monovalent vaccin tegen de pandemische griep in 2009 en het optreden van sommige gevallen van narcolepsie. Dit verband werd evenwel niet teruggevonden in alle landen waar het pandemische griepvaccin werd toegediend. De pathogenese van deze aandoening blijft onzeker en meerdere hypothesen worden bestudeerd. Het is belangrijk om te onderstrepen dat tot nu toe nog nooit enig verband werd aangetoond tussen de toediening van het standaard, trivalente seizoengriepvaccin en het optreden van narcolepsie.

lees meer

Veiligheid vaccins

Verregaande controle

gepubliceerd op woensdag 3 september 2014

Anders dan gewone medicamenten worden vaccins lot per lot gecontroleerd voor ze op de markt worden gebracht en dit onafhankelijk van de producent. De fabrikant moet de werkzaamheid, de veiligheid en de kwaliteit van het product aantonen. Vervolgens moet elk lot ter controle voorgelegd worden aan een onafhankelijk laboratorium hiertoe aangeduid door de overheid. In België gebeurt die controle door de dienst Biologische Standaardisatie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).

lees meer

Griep

Vaccin tegen seizoensgriep 2014 - 2015

gepubliceerd op vrijdag 22 augustus 2014

De griepvaccins voor het komende seizoen hebben een andere samenstelling dan die van het voorbije seizoen.

lees meer

Griep

Vaccin tegen seizoensgriep: een overzicht (...)

gepubliceerd op vrijdag 22 augustus 2014

Het geïnactiveerd griepvaccin heeft een zeer goed veiligheidsprofiel.

lees meer

Diverse onderwerpen

Maternale antistoffen en bescherming zuigelingen.

gepubliceerd op vrijdag 2 mei 2014

De Sabinprijs voor vaccinologie 2013, die door GSK wordt georganiseerd, is toegekend aan Elke Leuridan (Universiteit Antwerpen) voor een doctoraatstudie over de aanwezigheid en de duur van maternale antistoffen bij zuigelingen.

lees meer

Veiligheid vaccins

Aluminium : en goed bestudeerd adjuvans

gepubliceerd op vrijdag 2 mei 2014

De Franse Hoge Gezondheidsraad heeft de veiligheid van aluminium als adjuvans in sommige vaccins onderzocht. De Raad komt tot het besluit dat er op basis van de huidige wetenschappelijke gegevens geen reden is om de veiligheid van vaccins die aluminium bevatten in vraag te stellen.

lees meer

Kinkhoest

Cocoonvaccinatie

gepubliceerd op vrijdag 2 mei 2014

De aanbeveling voor cocoonvaccinatie wordt onvoldoende gevolgd. Infecties met Bordetella pertussis blijven slachtoffers eisen. De HGR heeft in 2013 een nieuw advies uitgebracht waarin de vaccinatie van alle zwangeren wordt aanbevolen.

lees meer

Hepatitis B

Herzieningaanbevelingen Hoge Gezondheidsraad.

gepubliceerd op vrijdag 2 mei 2014

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft haar aanbevelingen voor de vaccinatie tegen hepatitis B in 2013 geactualiseerd. Nieuw in de aanbeveling is de vaststelling dat preadolescenten (11-12 jaar) in principe als zuigeling werden gevaccineerd, en de aanbeveling dat diabetici systematisch moeten gevaccineerd worden.

lees meer
Abonneer u op de nieuwsbrief