FR | NL

Artikelen chronologisch

0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ... | 256

Pneumokokken

Nieuw advies Hoge Gezondheidsraad vaccinatie (...)

gepubliceerd op maandag 15 april 2019

De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies uitgebracht over de vaccinatie van zuigelingen tegen pneumokokken. Gelet op de meest recente epidemiologische gegevens wordt aanbevolen om voor de vaccinatie van kinderen jonger dan twee jaar het huidige 10-valente conjugaatvaccin (PCV10, Synflorix) te vervangen door het 13-valente conjugaatvaccin (PCV 13, Prevenar).

lees meer

Pneumokokken

Evolutie van de epidemiologie

gepubliceerd op maandag 15 april 2019

Sinds de veralgemeende introductie van de vaccinatie tegen pneumokokken in 2007 observeren we in het algemeen een dalende trend in het aantal gevallen van invasieve penumokokkeninfecties (IPI) bij kinderen jonger dan 16 jaar. In 2017 en 2018, ongeveer 2 jaar na de introductie van het tien-valente conjugaatvaccin PCV10, wordt er in vergelijking met 2015 een verschuiving gezien in de belangrijkste serotypes (ST) die IPI veroorzaken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

lees meer

HPV (humaan papillomavirus)

HPV / KCE-rapport over economische impact (...)

gepubliceerd op maandag 15 april 2019

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een rapport gepubliceerd over de medische en economische impact van vaccinatie van jongens tegen HPV. Het KCE bevestigt dat HPV-vaccinatie van jongens tussen 9 en 14 jaar kosteneffectief is. Intussen hebben beide Gemeenschappen beslist om vanaf september 2019 de HPV-vaccinatie uit te breiden naar jongens.

lees meer

Griep

Effectiviteit van herhaalde jaarlijkse (...)

gepubliceerd op maandag 3 december 2018

Recent verschenen een aantal studies over de mogelijk negatieve effecten, vooral bij ouderen, van herhaalde jaarlijkse toedieningen van het griepvaccin op de lange-termijnbescherming, de populatie-immuniteit en de evolutie van het virus. In afwachting van meer gegevens blijven de huidige aanbevelingen voor een jaarlijkse vaccinatie echter onverminderd van kracht.

lees meer

Kinkhoest

Twee studies over interactie tussen kinkhoestbacte

gepubliceerd op maandag 3 december 2018

Ondanks de hoge vaccinatiegraad kampen de geïndustrialiseerde landen met regelmatige uitbraken van kinkhoest. Onderzoek naar nieuwe kinkhoestvaccins of inzicht in beter gebruik van de huidige vaccins, is daarom noodzakelijk. In dit artikel bespreken we twee recente doctoraatstudies aan de Universiteit Utrecht, die meer inzicht willen verschaffen in de bescherming tegen kinkhoest.

lees meer

Kinkhoest

Bescherming tegen kinkhoest blijft een (...)

gepubliceerd op maandag 3 december 2018

Sinds het midden van de jaren 1990 wordt in landen met een hoge vaccinatiegraad, zoals België, een toename gezien van het aantal kinkhoestgevallen. Serologische studies wijzen op een duidelijke vermindering en zelfs het verdwijnen van de antilichamen 5 tot 10 jaar na de laatste kinkhoestvaccinatie. Ook na het doormaken van een natuurlijke kinkhoestinfectie blijkt de immuniteit niet levenslang te zijn. Adolescenten en volwassenen vormen op dit ogenblik dus een vatbare groep om zowel de ziekte door te maken als om de infectie door te geven aan jonge zuigelingen. Een effectieve preventie vereist het tijdig inenten van baby’s en hun directe omgeving, het vaccineren van zwangere vrouwen en het toedienen van herhalingsvaccins op oudere leeftijd.

lees meer

Pneumokokken

Een persoonlijke visie over pediatrische (...)

gepubliceerd op maandag 3 december 2018

In dit artikel geeft prof. dr. P. De Wals, van de Université Laval en het Institut national de santé publique du Quebec, en houder van de Internationale Franqui Leerstoel 2019-2020, zijn persoonlijke visie over welk vaccin en welk vaccinatieschema de voorkeur geniet om pediatrische pneumokokkeninfecties te voorkomen. In de volgende editie van Vax Info besteden we aandacht aan het nieuwe advies over de pneumokokkenvaccinatie van kinderen dat de Hoge Gezondheidsraad momenteel voorbereidt. Dit nieuwe advies is gebaseerd op de meest recente epidemiologische gegevens in ons land.

lees meer

Griep

Seizoensgriep: nieuwe aanbevelingen vaccinatie

gepubliceerd op woensdag 19 september 2018

De Hoge Gezondheidsraad houdt zich voor het komende winterseizoen 2018-2019 aan de bestaande aanbevelingen voor vaccinatie tegen seizoensgriep. Dit jaar zullen drie quadrivalente vaccins beschikbaar zijn.

lees meer

0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ... | 256
Abonneer u op de nieuwsbrief